Rider 2017.3


Główne nowości w wersji 2017.3:

  • Debugowanie zewnętrznych bibliotek z dekompilacją w locie
  • Debugowanie: inteligentne wejście w linię, które pozwala na wybranie wybranego wywołania i pominięcie pozostałych
  • Wyświetlanie wartości zwracanych przez funkcję w podglądzie zmiennych
  • Nowy, ulepszony kreator projektów
  • Ulepszenia testów jednostkowych
  • Interaktywne wykonywanie kodu C#
  • Ulepszona obsługa Unity
  • … i wiele więcej!

Wszystkie nowości na jetbrains.com