ReSharper C++ 2017.3


Jak dotąd ReSharper w wersji 2017.3 jest największą aktualizacją, jeżeli chodzi o dodaną funkcjonalność i poprawki błędów!

  • Integracja z Clang-Tidy z możliwością zaawansowanej konfiguracji, m. in. określaniem rodzajów zgłaszanych błędów;
  • Debugger który wyświetla wartości określonych zmiennych tuż przy bieżącej linii kodu;
  • Własny debugger DataTips;
  • Wprowadzenie obsługi większej liczby funkcjonalności C++14 oraz C++17;
  • Wprowadzenie nowych inspekcji kodu;
  • Możliwość korzystania z dyrektyw pozwalających na wyłączenie automatycznego formatowania w danym bloku kodu, lub edycji jego ustawień;
  • Usprawnienie nawigacji po kodzie.

Wszystkie nowości można znaleźć na oficjalnym blogu JetBrains.