IntelliJ IDEA 2018.1


Główne nowości w wersji 2018.1:

  • Java: Uzupełnianie kodu w łańcuchach Stream API jest świadoma rzutowania typów i sugeruje element uzupełniania według istniejących filtrów wywołań (String.class::isInstance);
  • Android: Połączenie z Android Studio 3.0;
  • Debugger JVM: Możliwość zgłoszenia wyjątku w czasie debugowania;
  • Edytor: IDE pokazuje domyślnie zewnętrzne adnotacje w kodzie.

Wszystkie nowości o nowej wersji na JetBrains.com