PyCharm 2018.1


Nowości w wersji 2018.1:

  • Data Science: PyCharm obsługuje rozdzielanie plików Pythona na komórki kodu i daje dzięki temu precyzyjną kontrolę nad tym, które części wykonać. Nowy typ projektu (naukowy) pozwala na szybsze tworzenie nowych projektów;
  • Kontrola wersji: Wybieraj co chcesz dołączyć do commita, nie wybieraj tylko poszczególnych plików, ale także poszczególne ich części;
  • Łączenie się z kodem: PyCharm 2018.1 pozwala na łatwiejsze łączenie się z interpreterem języka Python przez SSH. Niezależnie od tego czy piszesz kod na Raspberry Pi czy EC2, możesz wypróbować tę funkcję!
  • Python: Mimo że Python 3.7 będzie będzie dostępny do lata, jest już obsługiwany w PyCharm!

Wszystkie informacje o nowej wersji na JetBrains.com