CLion 2018.2


Nowości w IDE CLion w wersji 2018.2 to między innymi:

  • Eksperymentalny silnik języka oparty na clangd
  • Nowe inspekcje dotyczące argumentów wywołania funkcji
  • Nowe typy projektów
  • Baza danych kompilacji
  • Rozszerzona obsługa CMake oraz jego makr
  • Rekompilacja pojedynczych plików
  • Implementacja większej liczby funkcjonalności z IDE DataGrip
  • Ulepszona obsługa systemów kontroli wersji
  • Obsługa touchbara MacBook Pro