WebStorm 2019.2


Nowości w WebStrom 2019.2:

  • Podświetlanie składni dla ponad 20 języków programowania, w tym PHP, Python, Ruby i Java, działa teraz po wyjęciu z pudełka
  • Ulepszono obsługę Vue.js, dostarczając dokładniejszych propozycji uzupełniania kodu dla komponentów z Vuetify, BootstrapVue i Quasar
  • Sugestie dotyczące uzupełniania kodu JavaScript i TypeScript są teraz prezentowane w bardziej przejrzysty i spójny sposób
  • Możesz teraz łatwo wykryć wyrażenia logiczne, które zawierają niepotrzebne bity kodu i zastosować szybką naprawę, aby usunąć je bez zmiany logiki.