GoLand 2019.3


Wraz z nową wersją wprowadzono usprawnienia:

  • IDE zużywa mniej CPU oraz zwiększono wydajność
  • Zmieniono zachowanie inspektora kodu
  • Dodano nową opcję kontroli plików
  • Podstawowe wsparcie MongoDB