ReSharper 2019.3


ReSharper 2019.3 wprowadza kolejne usprawnienia, a to najważniejsze z nich:

  • Jeszcze lepsze wsparcie C# 8
  • Nowy Manager Lokalizacji
  • Nowe i bardziej usprawnione podpowiedzi Nazw Typów
  • Wsparcie standardu C++20