CLion 2020.1


CLion 2020.1 wprowadza dziesiątki ulepszeń w wielu funkcjach IDE, od obsługi języków po debugger, program formatujący i refaktoryzacje. Deweloperzy Windows, a także deweloperzy projektów CUDA mogą również korzystać z nowych korzyści jakie są dla nich zawarte.

Jeśli używasz kompilator/toolchain IAR w swoim osadzonych projektach, to teraz możesz spokojnie pracować przy nich w CLion.
Zbieranie informacji o kompilatorze nie kończy się już niepowodzeniem, co oznacza, że projekty korzystające z IAR toolchains ładują się pomyślnie i działają bezproblemowo w środowisku CLion.
Ważna uwaga – MinGW jest wymagany do poprawnego działania.
A tu znajdziecie porady jak pracować w CMaky z IAR Embedded Workbench.

PlatformIO to ekosystem nowej generacji, który szybko zyskuje na popularności. Aby skorzystać z tego w swoich projektach typu Embedded, skorzystaj z nowej wtyczki „PlatformIO for CLion”, która:

  • Dodaje typ projektu PlatformIO do kreatora nowego projektu.
  • Generuje odpowiedni projekt oparty na platformie CMake.
  • Automatycznie tworzy konfigurację do debugowania i przesyłania.
  • Pozwala na debugowanie za pomocą PIO Unified Debugger CLiona bezpośrednio na chipie
  • I wiele więcej! Sprawdź oficjalną dokumentację by dowiedzieć się znacznie więcej.

Z dodatkowych informacji:

  • Wprowadzono wsparcie dla CUDA
  • Nowy kreator projektów
  • Możliwość używania clang-cl na systemach Windows 8.0 i nowszych