IntelliJ IDEA 2020.2


Pojawiła się aktualizacja do nieprzeciętnego IDE jakim jest IntelliJ IDEA. Zobaczmy co nowego przynosi.

Java15

Od teraz IntelliJ wspiera Java 15. Chociaż premiera Java 15 nastąpi we wrześniu, to już teraz IDE od JetBrains jest na nią przygotowana. Obsługa funkcji Records została zaktualizowana. Dodano również podstawową obsługę klas zapieczętowanych. Oczywiście IntelliJ IDEA zapewnia pełną obsługę bloków tekstowych.

 

Podpowiedzi dotyczące podobnych problemów

Jeśli zostanie wprowadzony błąd po przez zamianę podpisu klasy, metody lub pola, które ma zastosowania zewnętrzne, IDE powiadomi Cię o tym za pomocą podpowiedzi. Kliknięcie wskazówki dotyczącej powiązanych problemów otworzy okno wyszukiwania z listą wszystkich powiązanych problemów występujących w plikach zewnętrznych.

 

Pozostałe usprawnienia

Wśród zmian związanymi z programowaniem w języku Java wchodzą takie usprawnienia jak możliwość  tworzenia wiele wyszukań typu Structural Search oraz ich podmiany.
Dodano również usprawnienie do drzewa wyjątków. Teraz klikając na odnośnik IDE przekierowuje do miejsca gdzie wyjątek wystąpił i będzie próbowało podpowiedzieć dlaczego to się wydarzyło.
Zadbano również o poprawienie podpowiedzi i autouzupełniania kodu dla metod Stream API.

 

Edytor

W ramach rozwoju edytora, dodano kilka drobnych lecz przydatnych usprawnień. Dodano okno narzędzi dla problemów/błędów (Problem tools), które wyświetla warrningi oraz errory związane z aktualnym plikiem.
Dodano również widżet inspektora, który ma ułatwić wyszukiwanie warrningów jak i errory.
Poprawiono również sprawdzanie pisowni tak by działał szybciej oraz żeby lepiej podpowiadał uwzględniając kontekst zastosowania.

 

Kontrola Wersji

Od teraz polecenia pull request są w pełni wspierane dla GitHuba. Teraz zarządzanie pull requestami będzie znacznie prostsze i to wszystko z poziomu IDE.
W ramach obsługi kontroli wersji poprawiono okna dialogowe i podpowiedzi związane z komendami git. zaktualizowana listę komend o --rebase--no-verify.
Poprawiono także podgląd branchy i ich porównywanie.

 

Frameworki i Technologie

IntelliJ IDEA Ultimate wprowadza wsparcie dla różnych technologii i frameworków, mianowicie wspiera:

  • Jakarta EE 9
  • Quarkus config: .properties i YAML
  • poprawione wsparcie Quarkus CDI
  • Swagger UI
  • Swagger Diff
  • i wiele więcej

Dodatkowo wprowadzono kreator projektów dla Java EE 8 i Jakarta EE 9

 

Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. W raz z aktualizacją 2020.2 wchodzi wiele innych rzeczy. Takie jak możliwość uruchomianie poleceń IDE z poziomu terminalu, poprawienie wrażenia z użytkowania IDE, w postaci choćby szybszego indexowania. Narzędzia Build również zostały poprawione.

Dodano wsparcie obsługi Dockera i Kubernetes z IDE i wiele więcej.