PhpStorm 2020.2.3


Parę dni temu pojawiła się aktualizacja bug-fix pod numerem 2020.2.3.
Przyjrzyjmy się jakie poprawki ona wnosi.

Najważniejsze zmiany:

  • Fixed: CodeSniffer otrzymał tymczasową nazwę pliku zamiast rzeczywistej
  • Fixed: Konfiguracja SSH nie zapisywał się do Development Settings
  • Fixed: Niewłaściwy plik był zaznaczony w Project View z zaznaczoną opcją „Always Select Open File”
  • Fixed: Okno „Search everywhere” otwierało się częściowo poza ekranem
  • Fixed: „Enter” w źródle modułu lub w katalogu głównym otwierał okno dialogowe „Project Structure”
  • Nowe: Docker. Wsparcie opcji -init w wierszu poleceń
  • Nowe: Zapamiętywanie zaznaczonych opcji w oknie dialogowym Git Pull