WebStorm 2022.1 Beta


Ulepszony widok Struktura

Dzięki widokowi Struktura można szybciej badać wybrane pliki i przechodzić do ich określonych części. W tej wersji uproszczone zostało sprawdzanie plików JavaScript i TypeScript. Symbole w pliku są teraz prezentowane w bardziej logicznej kolejności. Ponadto WebStorm będzie teraz wyświetlać ikony eksportu obok eksportowanych symboli, aby ułatwić ich rozróżnienie.

Zaktualizowane okno wyboru plików

Dla systemów Windows i Linux zostało ponownie zaimplementowane okno dialogowe wyboru plików za pomocą interfejsów API NIO, poprawiając zarówno szybkość reakcji podczas przeglądania plików, jak i ogólną wydajność środowiska IDE. Przystosowano również interfejs użytkownika okna dialogowego.

Nowy interfejs użytkownika dla ustawień podpowiedzi inkrustacji

Ustawienia Inlay Hints zawierają teraz nowy interfejs użytkownika i zaktualizowany przepływ pracy. Można teraz dostosować swoje preferencje w oparciu o rodzaj podpowiedzi, jakich istnieje potrzeba, aby IDE dostarczało.

Zaktualizowane okno dialogowe Wyszukiwanie strukturalne i zamienianie

Okno dialogowe Wyszukiwanie strukturalne oraz zamiana zawiera teraz listę wszystkich szablonów, aby ułatwić nawigację między nimi. Dodana została również ikona przypinania w prawym górnym rogu okna dialogowego i przeniesiono pole wyboru Zaszczepiony kod i Dopasuj przypadek na dół panelu Szablonu wyszukiwania.