WebStorm 2022.2.2


Wersja 2022.2.2 jest już drugim wydaniem skupiającym się na poprawach błędów w wydanym już wcześniej WebStorm 2022.2.

Oto niektóre z nich:

  • Naprawiono błąd w ESLint 8.23.0, w którym WebStorm nie działał z błędem TypeError: this.libOptions.parse nie jest funkcją.
  • Rozwiązano problem z błędnymi testami podczas używania Jest i Angular 14.
  • WebStorm nie ignoruje już wyboru użytkownika podczas wybierania karty do debugowania z konfiguracją uruchamiania Dołącz do Node.js/Chrome.
  • Obiekty i akcje ze sklepu Pinia będą teraz rozwiązywane w sekcji szablonu przy użyciu składni konfiguracji skryptu.