CLion 2023.1 EAP3


Oto skrót nowych elementów zawartych w tym wydaniu:

 • Wsparcie dla vcpkg otrzymało poprawy oraz wiele nowych funkcjonalności.
  • CLion przeładowuje CMake po instalacji brakujących paczek przez vcpkg.
  • Akcja Dodaj paczki do CMakeLists.txt po instalacji paczek teraz będzie sugerowała kopiowanie kodu w celu wklejenia go do skryptu CMake. Sam generowany kod został też poprawiony.
 • Zostało wprowadzonych wiele aktualizacji integracji CMake
  • CLion będzie sugerował przeładowanie projektu CMake jeżeli katalog konstrukcji nie został znaleziony.
  • Naprawiono błąd gdzie CLion nie pokazywał podpowiedzi po nieudanym przeładowaniu CMake.
 • Naprawiono awarię uniemożliwiającą pojawienie się podpowiedzi dla wywołań push_back i emplace_back.