RubyMine 2019.2


Główne nowości w RubyMine 2019.2:

  • Obsługa Ruby 2.7 zawiera wgląd w kod dla dopasowywania wzorców i ponumerowanych parametrów bloków, które zostały dodane jako funkcje eksperymentalne w podglądzie Ruby 2.7.
  • Wsparcie dla Rails 6 zawiera wgląd w kod i inspekcje Action Mailbox oraz obsługę ActiveRecord :: Enum, w tym nowo dodane negatywne zakresy.
  • Debuger jest teraz szybszy i dodaje Smart Step Into, aby pomóc Ci zbadać każdą metodę znajdującą się w tej samej linii. Ponadto możesz teraz ustawiać punkty przerwania w blokach.
  • Edycja skryptów powłoki staje się bardziej przyjemna dzięki automatycznemu uzupełnianiu kodu, nawigacji, zmianie nazwy i konfiguracji uruchamiania.