News


Wersja 2022.2.2 jest już drugim wydaniem skupiającym się na poprawach błędów w wydanym już wcześniej WebStorm 2022.2. Oto niektóre z nich: Naprawiono błąd w ESLint 8.23.0, w którym WebStorm nie działał z błędem TypeError: this.libOptions.parse nie jest funkcją. Rozwiązano problem z błędnymi testami podczas używania Jest i Angular 14. WebStorm […]

WebStorm 2022.2.2


Jest to ogólny przegląd głównych zmian, które można znaleźć w wydaniach 2022.2 wszystkich IDE JetBrains i narzędzi .NET. IntelliJ IDEA 2022.2 Zawiera wiele ulepszeń jakości funkcji zdalnego programowania, dzięki czemu jest bardziej przystępny i stabilny. Począwszy od tej aktualizacji, IntelliJ IDEA używa JetBrains Runtime 17, co poprawia wydajność, bezpieczeństwo i […]

2022.2 Aktualizacje wszystkich IDE JetBrains i narzędzi .NET


Ta wersja zawiera poprawki dotyczące możliwego zawieszenia się z powodu błędu związanego z com.jetbrains.php.lang.psi.elements.impl.VariableImpl#VISITOR_RESULT_CACHE_LOCK oraz naprawę innego skrajnego przypadku problemu Xdebug. Inne zmiany: Dodano aliasy Vite w obsłudze vite.config. Dodano opcję Rozpocznij nasłuchiwanie połączeń debugowania PHP na głównym pasku narzędzi w nowym interfejsie użytkownika. Naprawiono nazwę zakładki Terminal resetującą się […]

PhpStorm 2022.2.1WebStorm 2022.2.1, pierwsza aktualizacja z poprawkami błędów dla wersji 2022.2, jest już dostępna! Zawiera wiele ulepszeń, w tym obsługę aliasów Vite i poprawki dla Vue 3 i Angular 14. Lepsze wsparcie Vite WebStorm obsługuje teraz aliasy Vite i zawiera nową sekcję, w której można dostosować sposób wykrywania plików konfiguracyjnych Vite. […]

WebStorm 2022.2.1


Zarówno ReSharper jak i Rider 2022.2.1 otrzymały znaczące zmiany dotyczące rozwiązywania i zapobiegania błędom w pracy. Oto najważniejsze z nich: ReSharper Naprawiono problem z instalatorem ReSharper który otrzymywał błąd „Odmowa dostępu”, wymagający uprawnień administratora do zainstalowania lub aktualizacji do wersji 2022.2. Naprawiono problem z instalacją spowodowany przez wyjątek „Nie znaleziono […]

ReSharper and Rider 2022.2.1 – naprawy błędów


Wsparcie językowe Ponowne ładowanie modelu projektu W wersji 2022.2 poprawiono sposób, w jaki IntelliJ Rust aktualizuje model projektu. Wtyczka wykrywa teraz zmiany w plikach konfiguracyjnych, nawet jeśli nie są one zapisane na dysku. Ta zmiana powinna sprawić, że ponowne ładowanie modelu projektu będzie bardziej przewidywalne. IntelliJ Rust uwzględnia teraz również […]

IntelliJ Rust 2022.2PhpStorm 2022.2 to duża jak i ważna aktualizacja, która zapewnia obsługę Mockery i Rector, ulepszoną obsługę generyków i wyliczeń, ulepszenia naszego debuggera oraz klienta HTTP i wiele więcej. Wsparcie rectora Rector pomaga w zbiorczych automatycznych aktualizacjach PHP i refaktoryzacji kodu. To niesamowite narzędzie właśnie otrzymuje wsparcie w PhpStorm. Aby korzystać […]

PhpStorm 2022.2


CLion 2022.2 poprawia integrację CMake. Dokumentację o kodzie C++ i CMake można znaleźć w tak zwanej szybkiej dokumentacji w formie okna w CLion. Dostępna jest również udoskonalona statyczna i dynamiczna analiza kodu, lepsza integracja z debugerem oraz ulepszenia wydajności łańcuchów narzędzi zdalnych i Docker – ma to na celu poprawę […]

CLion 2022.2


DataGrip 2022.2 dodaje takie funkcje jak importowanie wielu plików CSV, nowy interfejs modyfikacji, tryby rozwiązywania problemów z piaskownicą oraz skryptami i nie tylko. Możliwość importowania wielu plików CSV Można teraz jednocześnie importować wiele wybranych plików CSV. Tryby rozkładu piaskownica i skrypt Wprowadzono dwa tryby rozwiązywania, Piaskownica i Skrypt, aby zapewnić […]

DataGrip 2022.2Drugie wydanie beta dla WebStorm 2022.2 oferuje przewodniki po migracji i lepsze wsparcie dla Pinia. Przewodniki migracji dla nowych użytkowników WebStorm Opracowano przewodniki migracji, które pomogą nowym użytkownikom szybciej rozpocząć korzystanie z WebStorm. Przewodniki te można znaleźć w dokumentacji, a także uzyskać do nich dostęp z ekranu powitalnego, w przypadku […]

WebStorm 2022.2 Beta 2