News


Jak dotąd ReSharper w wersji 2017.3 jest największą aktualizacją, jeżeli chodzi o dodaną funkcjonalność i poprawki błędów! Integracja z Clang-Tidy z możliwością zaawansowanej konfiguracji, m. in. określaniem rodzajów zgłaszanych błędów; Debugger który wyświetla wartości określonych zmiennych tuż przy bieżącej linii kodu; Własny debugger DataTips; Wprowadzenie obsługi większej liczby funkcjonalności C++14 […]

ReSharper C++ 2017.3


Główne nowości w wersji 2017.3: Debugowanie zewnętrznych bibliotek z dekompilacją w locie Debugowanie: inteligentne wejście w linię, które pozwala na wybranie wybranego wywołania i pominięcie pozostałych Wyświetlanie wartości zwracanych przez funkcję w podglądzie zmiennych Nowy, ulepszony kreator projektów Ulepszenia testów jednostkowych Interaktywne wykonywanie kodu C# Ulepszona obsługa Unity … i […]

Rider 2017.3


Główne nowości w wersji 2017.3: Java: obsługa JUnit5; Java: wykrywanie zbędnego wyrzucania wyjątków; Java: Java EE 8; Kotlin: możliwość automatycznego dodania brakujących elementów kodu; Git: zachowanie przestrzeni roboczej przy zmianie gałęzi; Bazy danych: grupowanie źródeł; Synchronizacja ustawień IDE pomiędzy urządzeniami Wszystkie nowości: JetBrains.com: IntelliJ IDEA 2017.3

IntelliJ IDEA 2017.3