News


Ulepszenia w oknie narzędzia Endpoints, rozszerzona obsługa list GitHub dla notatników oraz nawigacja i refaktoryzacja w notatnikach i skryptach – to tylko niektóre z ulepszeń, które znajdziesz w PyCharm 2024.1.1! Najważniejsze funkcje Asystent AI JetBrains w PyCharm Community Edition JetBrains AI Assistant jest już dostępny w wersji 2024.1.1 PyCharm Community […]

PyCharm 2024.1.1 już jest!


WebStorm 2024.1.2, druga aktualizacja dla WebStorm 2024.1, jest już dostępna! Zawiera ona ulepszenia dla Angular i dodaje obsługę ESLint 9. Ulepszenia Angular Ta aktualizacja wprowadza nową obsługę składni Angular 17.2 output() i model() input, a także Angular 17.1 signal input z obsługą tylko do odczytu. WebStorm nie będzie już rzucał […]

WebStorm 2024.1.2


Rozpoczynamy program wczesnego dostępu CLion 2024.1 (EAP), który już teraz umożliwia zapoznanie się z następującymi ulepszeniami: Dołączona aktualizacja CMake i pomoc w pisaniu CMake. Okno narzędzia Meson, obsługa nowych projektów Meson i możliwość dostarczania niestandardowych ustawień Meson. Analiza kodu w plikach drzewa urządzeń i inne ulepszenia. Obsługa debugowania procesów potomnych […]

CLion 2024.1 EAPIntegracja z PlatformIO Naprawiono problem z monitorem urządzeń szeregowych PlatformIO, dzięki czemu nie wyrzuca on już Inappropriate ioctl dla błędów urządzenia (CPP-19591). Poprawiono również błąd związany z akcją PlatformIO Upload, która nie była dostępna (CPP-34696). Dodatkowo, pliki na drugim poziomie zagnieżdżenia w katalogach projektu nie są już oznaczane jako nienależące […]

CLion 2023.3.2 Bug-Fix


Datalore Enterprise 2023.6 oferuje ulepszony interfejs użytkownika, wprowadza uwierzytelnianie OAuth dla Snowflake i BigQuery, umożliwia eksportowanie i importowanie połączeń z bazami danych w formatach podobnych do XML oraz wprowadza szereg innych ulepszeń i poprawek błędów. Nowy interfejs Datalore Interfejs użytkownika Datalore został przeprojektowany, aby nadać notatnikom prostszy, czystszy wygląd. Skoncentrowaliśmy […]

Co nowego w Datalore Enterprise 2023.6


Ta wersja wprowadza następujące udoskonalenia: Bezwzględne ścieżki katalogów w oknie narzędzia Commit nie zajmują już zbyt wiele miejsca w wyniku nadmiarowego replikowania ścieżek nadrzędnych. [IDEA-326271]. Rozwiązaliśmy problem, który uniemożliwiał kopiowanie tekstu z edytora na komputerze lokalnym i wklejanie go do edytora na Pulpicie zdalnym Windows. [IDEA-313776]. Jeśli korzystasz ze starszych […]

PyCharm 2023.2.4PEP 701: Formalizacja ciągów f Aby uwzględnić tę zmianę, PyCharm dostosuje swoje inspekcje, aby umożliwić ponowne użycie cudzysłowów, podziałów wierszy, sekwencji i komentarzy wewnątrz f-string w Pythonie 3.12. Ponadto istniejące akcje intencji dla literałów łańcuchowych, takie jak konwersja między różnymi typami cudzysłowów, działają teraz zgodnie z nową składnią. Poniżej znajdują […]

PyCharm 2023.2.3


Wydaliśmy już drugą w tym roku aktualizację dla naszej rodziny IDE, w tym IntelliJ IDEA, WebStorm, PyCharm, DataGrip, GoLand, DataSpell i innych narzędzi objętych subskrypcją All Products Pack. JetBrains IDE Aktualizacja 2023.2 wprowadza szereg ulepszeń, które poprawiają komfort programowania. Wydanie wprowadza jedną ważną nową funkcję w większości naszych IDE – […]

Narzędzia JetBrains otrzymały aktualizację do wersji 2023.2


Więcej funkcji C#, C++ 20 i C++ 23, możliwość tworzenia testów jednostkowych i nawigowania po nich, tryb debugera predykcyjnego i nie tylko Aktualizacja C# Nowe inspekcje i akcje kontekstowe, ulepszona pomoc przy wpisywaniu i opcje formatowania do pracy z surowymi literałami string. Inspekcje i szybkie poprawki do obsługi typowych błędów […]

ReSharper 2023.2Nowy interfejs użytkownika z ikonami paska narzędzi w nagłówku, asystent AI, strefy czasowe w edytorze danych, obsługa klastra Redis. UI Nowy interfejs użytkownika: Ikony paska narzędzi zostały przeniesione do nagłówka, Ulepszone dostosowywanie głównego paska narzędzi, Jasny motyw z jasnym nagłówkiem w nowym interfejsie użytkownika, Kolorowe nagłówki projektów w nowym interfejsie […]

DataGrip 2023.2