ReSharper Ultimate 2019.2


Główne nowości w ReSharper Ultimate 2019.2:

  • Ulepszona funkcja konwertowania konkatenacji na kontekstową interpolację.
  • Zwiększenie wydajności: nowy, szybszy „oparty na MSBuild” sposób tworzenia modelu projektu oraz zaktualizowana strona Performance Guide.
  • Zaktualizowano wskazówki dotyczące debugowania, które uwzględniają włączoną ocenę właściwości i inne niejawne wywołania funkcji, które mogą oceniać właściwości na żądanie.
  • Kilka ulepszeń w nawigacji i silniku formatyzatora kodu.