TeamCity 2019.2


Oto nowości jakie ze sobą niesie wersja 2019.2

  • Przerobiono silnik czyszczenia, który pozwala skonfigurować różne zasady czyszczenia z szerokim spektrum filtrów
  • TeamCity teraz udostępnia swoje metryki przez endpointy HTTP
  • Drugorzędny węzeł pozwala teraz wykonywać różne działana z poziomu użytkownika
  • W eksperymentalnym interfejsie użytkownika wprowadzono nową stronę kompilacji.