PhpStorm 2020.3 Beta


Już dostępna jest Beta 2020.3! A zarazem oznacza to, że PhpStorm wchodzi w ostatni etap EAP (Early Access Program)

Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych nowych funkcji nadchodzącej wersji 2020.3.

PHP8

 • Pełne wsparcie dla wszystkich nowych funkcji PHP8, z inspekcjami w celu podkreślenia nieprawidłowe użycia oraz szybkimi poprawkami dla migracji bazy kodu
 • Kilka niestandardowych atrybutów PHP8 jest już dostępnych w środowisku IDE, w tym #[Deprecated], #[ArrayShape], #[Immutable], #[Pure], #[ExpectedValues] oraz #[NoReturn].

Psalm i PHPStan

PhpStorm obsługuje popularne narzędzia do analizy statycznej i pozwala używać ich jako pierwszorzędnych narzędzi do wyróżniania problemów z kodem, a także obsługuje adnotacje i typy Psalm.

Xdebug 3

Główna aktualizacja rozszerzenia debuggera Xdebug PHP, Xdebug3, jest obsługiwana w PhpStorm. Niezależnie od tego, czy używasz starszej wersji, czy nowego Xdebug3, PhpStorm działa dobrze z obydwoma. IDE obsługuje wariancje konfiguracji za Ciebie.

Code With Me

PhpStorm 2020.3 dodaje obsługę Code With Me – narzędzia JetBraind do współpracy i programowania w parach.

Tailwind CSS

Popularny framework do tworzenia interfejsu użytkownika jest obsługiwany w PhpStorm 2020.3. Wsparcie obejmuje autouzupełnianie klas w dyrektywie @apply oraz wariantów pseudoklas i wiele więcej.

HTTP Client

 • Możesz teraz uruchamiać żądania Guzzle za pomocą wbudowanego klienta HTTP PhpStorm jednym kliknięciem.
 • Żądania od klienta HTTP mogą być kopiowane jako łańcuch cURL do wykorzystania w innym miejscu.

Editor

 • Edytor Markdown obsługuje teraz podgląd diagramów Mermaid.js. Ponadto okno podglądu może przewijać się automatycznie w synchronizacji z obszarem edytora.
 • Zaktualizowaliśmy moduł sprawdzania gramatyki i pisowni – działa teraz szybciej i zapewnia najbardziej prawdopodobne opcje naprawiania będów.
 • Możesz teraz podzielić edytor, po prostu przeciągając i upuszczając kartę lub za pomocą skrótu z widoku projektu.
 • Nowa karta podglądu umożliwia szybkie przeglądanie plików bez otwierania ich w edytorze.

IDE

 • Okno dialogowe „Search Everywhere” otrzymało szereg ulepszeń: obsługę operacji matematycznych, przeszukiwanie dziennika Git i odnowienie grupowania.
 • IDE może automatycznie przełączać się na jasny lub ciemny motyw zależności od ustawień systemu operacyjnego.
 • Nowa systemowa mapa skrótów klawiaturowych dla systemu macOS upraszcza skróty, minimalizując użycie klawiszy funkcyjnych dla głównych działań.
 • Wtyczki można włączać i wyłączać dla każdego projektu, aby oszczędzić zasoby.

Version Control

 • obsluga Git stage jest teraz dostępna, ale domyślnie wyłączona.

Web Technologies

 • Wszystkie rzeczy związane z językiem TypeScript są teraz zintegrowane z oknem narzędzia Problems zamiast osobnym oknem narzędzi.
 • Dodaliśmy możliwość tworzenia komponentu React z nierozwiązanego odniesienia.