Kotlin API for Apache Spark 1.0 Released


Kotlin API for Apache Spark jest już dostępne! Jest to pierwsza stabilna wersja API która ma być kompletnym narzędziem pod względem między innymi kompatybilności z interfejsem API Spark. Oto najciekawsze informacje związane z nowa wersją:

Ze względu na ograniczenia Kotlina nie jest on tak rozbudowany jak Scala, jednak umożliwia on między innymi korzystanie z funkcji infiksowych do zaimplementowania funkcji podobnych do operatorów takich jak:

 • ==
 • !=
 • eq / `===`
 • neq / `=!=`
 • -col(...)
 • !col(...)
 • gt
 • lt
 • geq
 • leq
 • or
 • and / `&&`
 • +
 • -
 • *
 • /
 • %

Kotlin umożliwia pełną obsługę LocalDate, Date, Timestamp oraz Instant, które mogą być zastosowane zarówno wewnątrz struktur, jak i na poziomie danych.

Zostały dodane funkcje takie jak:

takeKeys

oraz

takeValues

w celu uproszczenia pracy na strukturach, zamiast mapach.

Wszystkie informacje na temat nowej wersji można znaleźć tutaj – changelog