DataGrip 2022.1 EAP 4


Do tej wersji EAP DataGrip dodano wsparcie dla wersji 2.X H2.

Jest to najważniejsza zmiana w tym wydaniu. Oto inne usprawnienia:

  • DataGrip teraz poprawnie dokonuje introspekcji typów. Większość błędów dotyczyła kompozytów typu ARRAY i ROW.
  • Kolumny z wbudowanymi sekwencjami (auto_increment, generowanie zawsze jako identyfikacja, itp.) są teraz poprawnie introspekcjowane.
  • Sprawdź ograniczenia i klucze obce nie są już tracone.
  • Źródła są teraz ładowane dla widoków, wyzwalaczy i procedur.
  • Informacje o twierdzeniach kontrolnych są teraz wyświetlane dla domen.

Poprawy jakościowe:

  • Przycisk odświeżenia działa na starszych źródłach danych.
  • DataGrip nie będzie się już zawieszał w przypadku edycji konfiguracji źródłowych jeżeli są otwarte dwa projekty.
  • SQLite: Wsparcie STRICT.