WebStorm 2022.1.3


WebStorm 2022.1.3, trzecia już aktualizacja z poprawkami błędów dla wersji 2022.1, jest już dostępna!

Oto najważniejsze poprawki dostępne w wersji 2022.1.3:

  • Naprawiono problem powodujący mylący komunikat o błędzie podczas używania funkcji $var w funkcji calc() w plikach SCSS.
  • Naprawiono problem powodujący błąd „Nieoczekiwany termin” podczas używania zmiennej na liście argumentów min() i max().
  • Naprawiono problem powodujący, że klikalne ścieżki plików nie działały w oknie narzędzia VCS.
  • Rozwiązano problem z niedziałającym przyciskiem Nowy projekt na ekranie powitalnym.
  • Rozwiązano problem z interfejsem użytkownika z obciętym menu edytora VCS.