ReSharper and Rider 2022.2.1 – naprawy błędów


Zarówno ReSharper jak i Rider 2022.2.1 otrzymały znaczące zmiany dotyczące rozwiązywania i zapobiegania błędom w pracy. Oto najważniejsze z nich:

ReSharper

  • Naprawiono problem z instalatorem ReSharper który otrzymywał błąd „Odmowa dostępu”, wymagający uprawnień administratora do zainstalowania lub aktualizacji do wersji 2022.2.
  • Naprawiono problem z instalacją spowodowany przez wyjątek „Nie znaleziono kontenera klucza silnej nazwy”.
  • Naprawiono błąd, który powodował automatyczne zastępowanie reguł pliku Settings.StyleCop plikami RuleSet po aktualizacji do 2022.2.
  • Naprawiono problem powodujący zawieszanie się InspectCode.

Rider

  • Naprawiono problem który uniemożliwiał dodawanie lub usuwanie plików po zatrzymaniu uruchomionej aplikacji.
  • Naprawiono błąd który psuł analizę kodu dla projektów Unity.
  • Naprawiono problem uniemożliwiający DPA przekazanie sygnału zatrzymania do aplikacji.

dotTrace

  • Naprawiono błąd w którym podgląd wyjątku nie zawierał jego tytułu.
  • Naprawiono problem uniemożliwiający zbieranie dodatkowych zdarzeń, jeśli gromadzenie danych zostało zainicjowane po akcjach „Upuść” lub „Pobierz migawkę”.
  • Naprawiono błąd który powodował awarię backendu Ridera po otwarciu migawki wykonanej na komputerze Mac z chipem M1.