Rider 2023.1 EAP 4


Pełne przybliżenie IDE

Od teraz można powiększać i pomniejszać Ridera, zwiększając lub zmniejszając rozmiar wszystkich elementów interfejsu jednocześnie. Jest to dostępne pod Widok | Wygląd i dostosuj skalowanie IDE.

Debugowanie kodu startowego WASM

Rider może teraz debugować kod startowy dla aplikacji WebAssembly (WASM) .NET. Wcześniej w przypadku większości projektów debuger WASM mógł się dołączać tylko po inicjalizacji aplikacji, ponieważ obliczanie portów, inicjowanie połączenia itp. wymagało trochę czasu. Opóźnienie uniemożliwiało debugowanie kodu w czasie uruchamiania.

Teraz Rider czeka na inicjalizację celu strony, łączy się z debuggerem i dopiero wtedy rozpoczyna właściwe ładowanie aplikacji. Dzięki temu możliwe jest przechwytywanie punktów przerwania ustawionych na wczesnych etapach logiki inicjalizacji aplikacji.

Tworzenie stron Internetowych

Wsparcie dla Astro

Pojawiło się podstawowe wsparcie Astro, z nową wtyczką dostępną w IDE. Można pobrać wtyczkę Astro z JetBrains Marketplace lub zainstalować ją bezpośrednio z IDE, przechodząc do Preferencje / Ustawienia | Wtyczki i wyszukać „Astro”.

Wtyczka zapewnia podstawowe funkcje, takie jak podświetlanie składni, uzupełnianie kodu z automatycznym importem, refaktoryzacja, nawigacja, intencje, składanie kodu, obsługa Emmet i poprawne formatowanie.

Angular

Dodano nową funkcję dla Angular. Teraz, kiedy się pracuje z globalnymi i eksportowanymi symbolami w szablonie Angular, Rider automatycznie doda ich import do twojego komponentu po ukończeniu kodu lub gdy zostanie użyta szybka poprawka.

Obsługa języka TypeScript w wyrażeniach szablonów Vue

Rider 2023.1 EAP 4 zawiera obsługę języka TypeScript w wyrażeniach szablonów Vue. Wyrażenia szablonu Vue są teraz synchronizowane z lang=”ts” po dodaniu do tagów skryptu. W rezultacie Rider może lepiej ocenić TypeScript, zapewniając preferencje i odpowiednie refaktoryzacje pasujące do tego, co znajduje się wewnątrz znacznika skryptu.