PhpStorm 2022.3.3


PhpStorm 2022.3.3 to niewielka aktualizacja, która zawiera wiele napraw błędów i popraw.

Najbardziej zauważalne zmiany:

  • Dodano: Monitoruj połączenia/sesje z bazą danych
  • Dodano: Okresowe uruchamianie zapytania
  • Dodano: Akcje przy zapisywaniu: dodano możliwość wyłączania/włączania akcji poprzez Plik | Ustawienia dla nowych projektów
  • Dodano: Możliwość przywrócenia starego zachowania Kopiuj/Wytnij/Wklej z pustego zaznaczenia
  • Udostępniono indeksy do pobrania dla najpopularniejszych pakietów PHP
  • Naprawiono: dokańczanie CSS Tailwind jest bardzo wolne
  • Naprawiono: IDEA czasami traci zakładkę Półka w oknie narzędzia Prześlij
  • Dodano: Opcję zapobiegającą wstawianiu znaku końca wiersza podczas wklejania wiersza skopiowanego za pomocą Kopiuj/Wytnij z pustego zaznaczenia
  • Naprawiono: Tabela -> narzędzia -> modyfikacja uprawnień generuje „drop table”-SQL