CLion 2023.2 EAP2


Tworzenie celów CMake podczas dodawania nowych plików do projektu

CLion pomaga automatycznie dodawać nowe pliki C/C++ do celów CMake. Teraz działa to nawet wtedy, gdy cel nie został jeszcze utworzony.
Akcję Dodaj nowy cel… można znaleźć w oknie dialogowym tworzenia nowego pliku C/C++ i w oknie dialogowym Dodaj do projektu CMake.

W tym oknie dialogowym należy wybrać typ docelowy CMake, jego nazwę i plik CMakeLists.txt, aby go zlokalizować. Następnie nacisnąć przycisk Dodaj. Po dodaniu celu można teraz dodawać do niego nowe pliki.

Inne zmiany

  • Ta kompilacja EAP poprawia wydajność uzupełniania kodu dla dużych plików.
  • Emulacja terminala w konsoli wyjściowej w systemie Windows działa teraz w przypadku debugowania opartego na MSVC LLDB zarówno z uprawnieniami zwykłymi, jak i administracyjnymi. Niezależnie od tego, czy istnieje przekierowane wejście, działa ono tylko dla lokalnych łańcuchów narzędzi.
  • Aby upewnić się, że CLion może poprawnie debugować z Segger J-Link GDBserver, obsługuje teraz sygnał SIGTRAP oprócz zwykłych SIGINT i SIGSTOP.