Laravel Idea plugin


Najlepszy pakiet PhpStorm i Laravel Idea –
teraz ze zniżką dla nowych użytkowników.

Delegowanie rutynowych czynności podczas tworzenia aplikacji Laravel

Pomoc w Blade

Uzyskaj uzupełnianie kodu dla dyrektyw i zmiennych, znajdź zastosowania szablonów, przejdź bezpośrednio do plików blade, klikając ich nazwę w kontrolerach i nie tylko.

Uzupełnianie kodu

Potężne, konfigurowalne generowanie kodu pozwala szybko tworzyć każdy element aplikacji Laravel i automatycznie rejestrować zasady, polecenia artisan i oprogramowanie pośredniczące.

Skorzystaj z pełnego autouzupełniania pól i relacji w prawie każdej metodzie i funkcji, a zasoby JSON i faktory baz danych będą generowane automatycznie.

Inteligentne uzupełnianie w plikach ścieżek z pełnym zrozumieniem przestrzeni nazw i prefiksów nazw tras. Niestandardowe i standardowe uzupełnianie pól żądań HTTP na podstawie walidacji. Uzupełnianie reguł walidacji w każdej tablicy, w tym niestandardowe reguły walidacji.

Wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia stron internetowych w jednym narzędziu

Nowe wersje PHP

Od wersji 5.2 do najnowszej wersji 8.2, PhpStorm zapewnia Ci ochronę. Zobacz, co zostało wycofane i zaktualizuj swoją bazę kodu za pomocą szybkich poprawek.

Rafektoryzacja kodu

Zmień cały kod za pomocą jednej akcji. PhpStorm upewni się, że niczego nie zapomnisz i zapobiegnie popełnianiu błędów.

JavaScript i TypeScript

Korzystaj z obsługi Vue, React i nie tylko.

Wsparcie dla Git i Github

Zobacz historię wersji, zatwierdzaj, usuwaj i upuszczaj zatwierdzenia za pomocą Git oraz przeglądaj żądania ściągnięcia GitHub – wszystko to bez opuszczania edytora.

Narzędzia baz danych

Przeglądaj dane, debuguj zapytania, importuj, eksportuj, korzystaj z obsługi baz danych w kodzie PHP i nie tylko – a wszystko to w Twoim IDE.

Nowy kurs PhpStorm od Laracasts

We współpracy z Jeffreyem Wayem przygotowaliśmy specjalny kurs na temat tego, jak wycisnąć jak najwięcej z PhpStorm podczas pracy z projektami Laravel. Jest on dostępny za darmo na Laracasts i YouTube.