ReSharper 2023.2


Więcej funkcji C#, C++ 20 i C++ 23, możliwość tworzenia testów jednostkowych i nawigowania po nich, tryb debugera predykcyjnego i nie tylko

Aktualizacja C#

 • Nowe inspekcje i akcje kontekstowe, ulepszona pomoc przy wpisywaniu i opcje formatowania do pracy z surowymi literałami string.
 • Inspekcje i szybkie poprawki do obsługi typowych błędów Entity Framework.
 • Dwie nowe inspekcje i odpowiadające im szybkie poprawki mające na celu poprawę czytelności kodu podczas pracy z funkcjami lokalnymi.
 • Inspekcje dla dyrektyw #nullable i adnotacji NRT.
 • Ulepszona nawigacja z deklaracji var.
 • Obsługa podstawowych konstruktorów dla klas i struktur niebędących rekordami z wersji zapoznawczej C# 12.
 • Obsługa domyślnych wartości parametrów w wyrażeniach lambda.
 • Nowe inspekcje kodu zaprojektowane z myślą o lepszej kontroli nad usuwaniem obiektów.
 • Lepsza obsługa odrzucania w języku C#.
 • Nowe podpowiedzi poprawiające czytelność kodu podczas pracy z nazwami komponentów krotek, komponentami null i domyślnymi oraz wzorcami dekonstrukcji.
 • Ulepszona obsługa dyrektyw ostrzegawczych #pragma.

Aktualizacja C++

 • Obsługa funkcji if consteval, statycznych operatorów operator() i operator[] oraz modułów biblioteki standardowej C++23.
 • Obsługa atrybutu [[no_unique_address]] języka C++20, niedawno zaakceptowany raport o usterce dla char8_t i kilka ulepszeń dla modułów, w tym rozpoznawanie plików .cppm jako interfejsów modułów i eksperymentalna obsługa modułów znajdujących się poza folderem projektu.
 • Refaktoryzacja Safe Delete.
 • Zoptymalizowane indeksowanie Blueprint dla rozwiązań Unreal Engine.
 • Ulepszone uzupełnianie typów ograniczonych przez koncepcje lub cechy.
 • Bardziej intuicyjne przejście do deklaracji.
 • Znaczniki marginesu dla wywołań rekurencyjnych.

Osiągi

Podczas tego cyklu wydawniczego wykonaliśmy wiele pracy, aby poprawić szybkość ładowania rozwiązań w ReSharper. Zmieniliśmy nasze podejście do buforowania danych i zrefaktoryzowaliśmy część wewnętrznej logiki budowy komponentów ReSharper. W rezultacie nawet największe rozwiązania ładują się zauważalnie szybciej.

Tworzenie oraz nawigacja testów Unit

Testy jednostkowe ReSharper otrzymują dużą aktualizację wraz z dodaniem funkcji, która umożliwia tworzenie i nawigowanie po testach kodu produkcyjnego.

Asystant AI ( Dostęp ograniczony )

Wersje 2023.2 IDE i narzędzi .NET opartych na IntelliJ wprowadzają ważną nową funkcję: AI Assistant. Początkowy zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji oferuje zintegrowany czat AI i naturalnie wplata się w niektóre z podstawowych przepływów pracy programistycznej za pomocą akcji kontekstowych, umożliwiając AI Assistant wyjaśnienie wybranych fragmentów kodu, wyeliminowanie potencjalnych problemów i wygenerowanie dokumentacji XML.

AI Assistant nie jest dołączony do ReSharper i musi być zainstalowany osobno. Na razie istnieje lista oczekujących na dostęp do funkcji AI Assistant.

Debugger predykcyjny [Beta]

ReSharper 2023.2 wprowadza predykcyjny tryb debuggera, który pozwala przewidzieć wszystkie możliwe stany wywołane przez wykonanie programu bez konieczności jego faktycznego wykonywania!

Porównanie różnicy assembly w dekompilatorze

ReSharper 2023.2 zapewnia możliwość szczegółowego porównania dwóch złożeń. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas analizowania różnic między dwiema wersjami określonego zespołu i wyszukiwania potencjalnych luk w zabezpieczeniach, które mogły zostać wprowadzone.