root


W tej kompilacji dodano możliwość tworzenia niestandardowych inspekcji opartych na wyrażeniach regularnych. Już jest też dostępny pakiet nowych, wbudowanych inspekcji. Niestandardowe wyszukiwanie i zastępowanie oparte na wyrażeniach regularnych Można teraz używać wyrażeń regularnych do tworzenia własnych inspekcji wyszukiwania i zastępowania. Inspekcje te mogą być szczególnie przydatne do wykrycia problemów związanych […]

PhpStorm 2023.1 EAP 3


Jest to wydanie skupiające się na poprawieniu działania oraz użytkowania z programu. Lepsza wydajność Skanowanie plików do indeksu w mądrym trybie Poprawiono czas ładowania IDE poprzez wykonanie skanowania w trybie mądrym, który znacząco przyśpiesza cały proces. W trakcie otwarcia projektu PhpStorm użyje istniejącej pamięci podręcznej projektu zapisanej z poprzedniej sesji […]

PhpStorm 2023.1 EAP 2


Oto skrót nowych elementów zawartych w tym wydaniu: Wsparcie dla vcpkg otrzymało poprawy oraz wiele nowych funkcjonalności. CLion przeładowuje CMake po instalacji brakujących paczek przez vcpkg. Akcja Dodaj paczki do CMakeLists.txt po instalacji paczek teraz będzie sugerowała kopiowanie kodu w celu wklejenia go do skryptu CMake. Sam generowany kod został […]

CLion 2023.1 EAP3Uruchamianie plików scratch z niestandardowymi pakietami bibliotek Można teraz uruchamiać pliki scratch z niestandardowymi zależnościami biblioteki Go. Kiedy kod zostanie skopiowany z pliku projektu do pliku tymczasowego i uruchomiony, GoLand utworzy konfigurację Uruchom z flagą -overlay. Ta flaga jest używana z plikiem JSON, który odwzorowuje ścieżki plików na go.mod i […]

GoLand 2023.1 EAP 2


Najważniejsze elementy tej aktualizacji to: Ponowne formatowanie przy zapisywaniu za pomocą ClangFormat znów działa zgodnie z oczekiwaniami. W systemie Windows CLion nie przerywa już kompilacji projektu za pomocą łańcucha narzędzi programu Visual Studio, gdy używany jest plik CMAKE_TOOLCHAIN_FILE. Naprawiono nieprawidłowe ostrzeżenie kodu, które występowało w zestawie narzędzi GCC w systemie […]

CLion 2022.3.2


Program wczesnego dostępu do PyCharm 2023.1 zostaje otwarty. Pierwsza kompilacja PyCharm 2023.1 EAP zawiera szereg udoskonaleń interfejsu użytkownika IDE, poprawioną obsługę plików Markdown, ulepszenia VCS i nie tylko. Python 3.12 Python w wersji 3.12 został dodany do listy wspieranych wersji Pythona. UI Pełny zoom IDE Teraz można całkowicie powiększać i […]

PyCharm 2023.1 EAPUdoskonalenia nowego interfejsu użytkownika WebStorm 2022.3 wprowadził możliwość przejścia do nowego interfejsu użytkownika za pomocą opcji Włącz nowy interfejs użytkownika w Preferencje / Ustawienia | Wygląd i zachowanie | Nowy interfejs użytkownika. Zmiany dotyczące nowego UI: Naprawiono zachowanie przycisków okna narzędzi. Przyciski pojawiają się po najechaniu kursorem na elementy okna […]

WebStorm 2023.1 EAP 1


Wersja PhpStorm 2022.3.1 skupia się głównie na poprawach błędów, oto lista zmian w tej wersji: Opcja wyświetlania kart edytora w wielu wierszach jest dostępna w nowym interfejsie użytkownika. Akcje w opcji Zapisz ponownie działają zgodnie z oczekiwaniami. Naprawiono nadmierne użycie procesora i zawieszanie się IDE, które występowało dla niektórych rozmiarów […]

PhpStorm 2022.3.1


Pierwsza aktualizacja z poprawami dla PyCharm 2022.3.1 jest już dostępna, a z nią: Opcja wyświetlania kart edytora w wielu wierszach jest dostępna w nowym interfejsie użytkownika. Akcje w opcji Zapisz ponownie działają zgodnie z oczekiwaniami. Naprawiono nadmierne użycie procesora i zawieszanie się IDE, które występowało dla niektórych rozmiarów okien narzędzi. […]

PyCharm 2022.3.1Pierwsza aktualizacja przygotowana dla WebStorm 2022.3 zawiera głównie poprawy błędów, jednoczenie dodają nowe elementy. Wsparcie Prisma ORM WebStorm wspiera już Prisma ORM. Jak na razie wymaga to specjalnego pluginu, ale w przyszłości ma to zostać zniesione. Obejmuje pełną obsługę składni języka schematu Prisma z podświetlaniem semantycznym, uzupełnianiem kodu, automatycznym wstawianiem […]

WebStorm 2022.3.1 już dostępny