News


Nowości w wersji 2018.1: Data Science: PyCharm obsługuje rozdzielanie plików Pythona na komórki kodu i daje dzięki temu precyzyjną kontrolę nad tym, które części wykonać. Nowy typ projektu (naukowy) pozwala na szybsze tworzenie nowych projektów; Kontrola wersji: Wybieraj co chcesz dołączyć do commita, nie wybieraj tylko poszczególnych plików, ale także […]

PyCharm 2018.1


Nowości w wersji 2018.1: Ciesz się leprzą obsługą języka C++ oraz ulepszoną obsługą C++17 w szybszym i bardziej responsywnym edytorze; Przyspiesz cykl rozwoju za pomocą CMake; Przeglądaj pojedyncze pliki projekty non-CMake w CLion i ładuj/odłączaj CMake w razie potrzeby; Sprawniej nawiguj po kodzie dzięki składaniu kodu wyrażeń kontrolnych oraz okruszkom. […]

CLion 2018.1


Główne nowości w wersji 2018.1: Java: Uzupełnianie kodu w łańcuchach Stream API jest świadoma rzutowania typów i sugeruje element uzupełniania według istniejących filtrów wywołań (String.class::isInstance); Android: Połączenie z Android Studio 3.0; Debugger JVM: Możliwość zgłoszenia wyjątku w czasie debugowania; Edytor: IDE pokazuje domyślnie zewnętrzne adnotacje w kodzie. Wszystkie nowości o […]

IntelliJ IDEA 2018.1Jak dotąd ReSharper w wersji 2017.3 jest największą aktualizacją, jeżeli chodzi o dodaną funkcjonalność i poprawki błędów! Integracja z Clang-Tidy z możliwością zaawansowanej konfiguracji, m. in. określaniem rodzajów zgłaszanych błędów; Debugger który wyświetla wartości określonych zmiennych tuż przy bieżącej linii kodu; Własny debugger DataTips; Wprowadzenie obsługi większej liczby funkcjonalności C++14 […]

ReSharper C++ 2017.3


Główne nowości w wersji 2017.3: Debugowanie zewnętrznych bibliotek z dekompilacją w locie Debugowanie: inteligentne wejście w linię, które pozwala na wybranie wybranego wywołania i pominięcie pozostałych Wyświetlanie wartości zwracanych przez funkcję w podglądzie zmiennych Nowy, ulepszony kreator projektów Ulepszenia testów jednostkowych Interaktywne wykonywanie kodu C# Ulepszona obsługa Unity … i […]

Rider 2017.3


Główne nowości w wersji 2017.3: Java: obsługa JUnit5; Java: wykrywanie zbędnego wyrzucania wyjątków; Java: Java EE 8; Kotlin: możliwość automatycznego dodania brakujących elementów kodu; Git: zachowanie przestrzeni roboczej przy zmianie gałęzi; Bazy danych: grupowanie źródeł; Synchronizacja ustawień IDE pomiędzy urządzeniami Wszystkie nowości: JetBrains.com: IntelliJ IDEA 2017.3

IntelliJ IDEA 2017.3