News


Najważniejsze elementy tej aktualizacji to: Ponowne formatowanie przy zapisywaniu za pomocą ClangFormat znów działa zgodnie z oczekiwaniami. W systemie Windows CLion nie przerywa już kompilacji projektu za pomocą łańcucha narzędzi programu Visual Studio, gdy używany jest plik CMAKE_TOOLCHAIN_FILE. Naprawiono nieprawidłowe ostrzeżenie kodu, które występowało w zestawie narzędzi GCC w systemie […]

CLion 2022.3.2


Program wczesnego dostępu do PyCharm 2023.1 zostaje otwarty. Pierwsza kompilacja PyCharm 2023.1 EAP zawiera szereg udoskonaleń interfejsu użytkownika IDE, poprawioną obsługę plików Markdown, ulepszenia VCS i nie tylko. Python 3.12 Python w wersji 3.12 został dodany do listy wspieranych wersji Pythona. UI Pełny zoom IDE Teraz można całkowicie powiększać i […]

PyCharm 2023.1 EAP


Udoskonalenia nowego interfejsu użytkownika WebStorm 2022.3 wprowadził możliwość przejścia do nowego interfejsu użytkownika za pomocą opcji Włącz nowy interfejs użytkownika w Preferencje / Ustawienia | Wygląd i zachowanie | Nowy interfejs użytkownika. Zmiany dotyczące nowego UI: Naprawiono zachowanie przycisków okna narzędzi. Przyciski pojawiają się po najechaniu kursorem na elementy okna […]

WebStorm 2023.1 EAP 1Wersja PhpStorm 2022.3.1 skupia się głównie na poprawach błędów, oto lista zmian w tej wersji: Opcja wyświetlania kart edytora w wielu wierszach jest dostępna w nowym interfejsie użytkownika. Akcje w opcji Zapisz ponownie działają zgodnie z oczekiwaniami. Naprawiono nadmierne użycie procesora i zawieszanie się IDE, które występowało dla niektórych rozmiarów […]

PhpStorm 2022.3.1


Pierwsza aktualizacja z poprawami dla PyCharm 2022.3.1 jest już dostępna, a z nią: Opcja wyświetlania kart edytora w wielu wierszach jest dostępna w nowym interfejsie użytkownika. Akcje w opcji Zapisz ponownie działają zgodnie z oczekiwaniami. Naprawiono nadmierne użycie procesora i zawieszanie się IDE, które występowało dla niektórych rozmiarów okien narzędzi. […]

PyCharm 2022.3.1


Pierwsza aktualizacja przygotowana dla WebStorm 2022.3 zawiera głównie poprawy błędów, jednoczenie dodają nowe elementy. Wsparcie Prisma ORM WebStorm wspiera już Prisma ORM. Jak na razie wymaga to specjalnego pluginu, ale w przyszłości ma to zostać zniesione. Obejmuje pełną obsługę składni języka schematu Prisma z podświetlaniem semantycznym, uzupełnianiem kodu, automatycznym wstawianiem […]

WebStorm 2022.3.1 już dostępnyUproszczona synchronizacja ustawień W DataSpell 2022.3.1 wtyczka Settings Sync synchronizuje ustawienia interfejsu użytkownika, mapy klawiszy, styl kodu, schematy kolorów i dołączone wtyczki we wszystkich instancjach IDE połączonych z kontem JetBrains. Wtyczka Settings Sync zastępuje zarówno wtyczki IDE Settings Sync, jak i Settings Repository. Odgadywanie nazw kolumn ( W skryptach Python […]

DataSpell 2022.3.1


Niniejsze wydanie zawiera podgląd nowego UI, pełne wsparcie PHP 8.2, Redis dla narzędzi baz danych, Code Vision dla PHP, szybki podgląd, walidacja konfiguracji Xdebug , wsparcie dla ParaTest, tryb czytelnika w PHPDoc, oraz wiele więcej. Nowe UI ( Podgląd ) Całkowicie nowe UI jest już dostępne do wypróbowania dla wszystkich […]

PhpStorm 2022.3: PHP 8.2


W tym wsparcie dla Zdalnego interpretera połączeń przez SSH, zdalne debugowanie Jupyter, lokalna historia dla śledzenia oraz cofania zmian. Zarządzanie zdalnymi interpreterami przy pomocy SSH W DataSpell 2022.3 z SSH można już konfigurować zdalne interpretery Python, pozwalając na pracę nad chmurą z poziomu IDE. Pliki tworzone jak i edytowane w […]

DataSpell 2022.3PyCharm 2022.3 zapewnia jeszcze lepsze środowisko pracy z kodem asynchronicznym w konsoli Python — do wywoływania współprogramów można teraz używać słowa kluczowego await poza funkcjami. Okno narzędzia Python Packages może teraz pomóc w wyszukiwaniu, instalowaniu jak i usuwaniu pakietów z biblioteki pakietów Anaconda (oprócz PyPI). W przypadku pandas DataFrames dostępne […]

PyCharm 2022.3