DataGrip


Wiele baz danych, jedno narzędzie

Zbudowany na podstawie platformy IntelliJ DataGrip zawiera w sobie wiele zaawansowanych funkcji, które zwiększają Twoją produktywność. Pisz kod SQL i zarządzaj swoimi bazami danych w sposób łatwiejszy niż kiedykolwiek dzięki doświadczeniu JetBrains w nawigacji po bazach danych, inteligentnym uzupełnianiu kodu, refaktoryzacji baz danych oraz ciągłej analizy kodu wraz z sugestiami poprawek.

Przemierzanie baz danych

DataGrip to środowisko zawierające wiele silników baz danych. Obsługuje MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure, Oracle, Amazon Redshift, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache Derby i H2. Jeżeli Twój system zarządzania bazami danych zawiera sterownik JDBC, możesz się z nim połączyć poprzez DataGrip. Dla każdego z obsługiwanych silników baz danych DataGrip zapewnia introspekcję baz danych i przeróżne narzędzia do tworzenia i modyfikacji obiektów.

Obiekty baz danych

DataGrip przegląda wszystkie obiekty w Twoich bazach danych i wyświetla je pogrupowane w folderach na podstawie schematów. Dodatkowo zapewnia interfejs użytkownika do dodawania i edycji tabel, kolumn, indeksów, ograniczeń, itd.

Nawigacja

Szybka nawigacja przenosi Cię do dowolnego obiektu niezależnie od tego, czy dopiero co został utworzony w Twoim kodzie, czy został odczytany z Twojej bazy danych. Akcja nawigacji do symbolu pozwala na znalezienie obiektów według ich nazw.

Edytor tabel

Potężny edytor tabel pozwala na dodawanie, usuwanie, edycję i klonowanie rzędów danych. Nawiguj poprzez dane po obcych kluczach i korzystaj z wyszukiwania tekstowego aby znaleźć cokolwiek w danych prezentowanych przez edytor tabel.

Inteligentne wsparcie kodowania

Jak na każde porządne IDE przystało, DataGrip zapewnia inteligentne uzupełnianie kodu, inspekcje kodu, podświetlanie błędów w locie wraz z propozycjami poprawek, oraz możliwość refaktoryzacji. Oszczędza Twój czas usprawniając proces pisania kodu SQL.

Uzupełnianie kodu

DataGrip zapewnia zależne od kontekstu i schematu podpowiedzi uzupełniania kodu, dzięki czemu zwiększa prędkość pisania kodu. Funkcja uzupełniania bierze pod uwagę strukturę tabel, klucze obce, a nawet obiekty baz danych utworzone w edytowanym kodzie.

Generowanie kodu

W oparciu o dane z interfejsu użytkownika tworzy kod do zmiany obiektów takich jak między innymi tabele i kolumny. Ponadto pomaga w uzyskaniu DDL tabel i zapewnia zapytania DML z zestawów wyników.

Analiza i naprawa kodu

DataGrip wykrywa prawdopodobne błędy w Twoim kodzie SQL i sugeruje najlepsze opcje ich naprawy w locie. Błyskawicznie da Ci znać o nieodnalezionych obiektach, wykorzystaniu słów kluczowych jako identyfikatorów, i zawsze zapewni możliwość automatycznego rozwiązania problemu.

Dostosuj wygląd

DataGrip zawiera w sobie jasne i ciemne motywy. Każdy z nich może być w pełni dostosowany, dzięki czemu możesz stworzyć taki, który w pełni będzie Ci odpowiadał. To samo tyczy się wielu innych elementów, w tym skrótów klawiszowych.

Zmiana nazw i użycie

DataGrip poprawnie odczytuje wszystkie odniesienia w Twoich plikach SQL. Kiedy zmieniasz nazwę obiektu w kodzie SQL, nazwa zostanie również zmieniona w bazie danych. Możesz także dowiedzieć się, w których przechowywanych procedurach, funkcjach lub widokach jest używana Twoja tabela.

Wykonywanie zapytań

Tworzenie zapytań jest niczym bez możliwości ich wykonania. Konsola zapytań w DataGrip jest podstawowym narzędziem dla każdego developera SQL. Twórz wiele konsol, każdą z własnymi schematem i opcjami zapytań.

Konsola zapytań

Określ zachowanie konsoli do wykonywania zapytań i wybierz co chcesz wykonać: najmniejsze czy największe wyrażenie.

Historia lokalna

Każda konsola obsługuje zmianę schematów i zapewnia lokalną historię, która zapisuje wszelkie działania i chroni przed utratą pracy.

Podgląd różnic

Wykorzystaj podgląd różnic do porównywania dwóch migawek konsol w historii lokalnej lub dwóch wyników zapytań. DataGrip podświetla różnice i pozwala na zarządzanie kryteriami porównań poprzez parametr tolerancji.

Import/eksport opcji

Pośród funkcji DataGrip znajdują się między innymi obsługa parametrów użytkownika, edytor CSV, narzędzie do budowania diagramów i obsługa systemów kontroli wersji.

Importowanie CSV

Ciesz się dedykowanym interfejsem do importowania plików CSV i TSV do bazy danych. Możliwe jest zmapowanie każdej kolumny pliku, który jest importowany, do kolumny tabeli w Twojej bazie danych, która może istnieć, ale może też być utworzona w trakcie procesu importowania.

Eksportowanie jako tekst

Każda tabela albo zestaw wyników może być eksportowany do wielu formatów, włączając w to CSV, JSON, XML i HTML. Możesz nawet stworzyć własny format eksportowania.

Eksport do zapytań

Każda tabela lub zestaw wyników może być przedstawiona jako seria wyrażeń UPDATE lub INSERT, co może być pomocne w modyfikacji danych.

Różnorakie dodatki

Pośród różnych narzędzi w IDE DataGrip swoje miejsce znalazły między innymi obsługa parametrów użytkownika, edytor CSV, narzędzie do tworzenia diagramów, oraz obsługa systemów kontroli wersji.

Parametry użytkownika

DataGrip obsługuje wykonywanie zapytań z parametrami. Dodaj własne wzory parametrów wykorzystując regexy i wybierz dialekty SQL do których te wzory będą miały zastosowanie.

Plan wykonania

Plan wykonania wyrażeń jest obrazową reprezentacją operacji, które wykonuje baza danych, aby zwrócić dane żądane przez zapytanie i dzięki temu pomaga w optymalizacji zapytań. Możesz przy tym wybrać, czy chcesz widzieć te dane w formie graficznej czy w tabeli.

Diagramy

Przeglądaj swoje tabele i zależności między nimi na przejrzystym diagramie. Obiekty baz danych mogą być edytowane bezpośrednio z odpowiedniego diagramu.