Hub


Zintegrowane narzędzia do pracy zespołowej

Pełna komunikacja między narzędziami

Zarządzaj użytkownikami w instalacjach Upsource, YouTrack oraz TeamCity, wykorzystuj scentralizowaną deskę rozdzielczą do szybkiego przeglądu istotnych commitów, zgłoszeń lub testów. Wspieraj grupy użytkowników i zarządzaj licencjami pomiędzy Upsource i YouTrack.

Z Upsource do YouTrack

Możesz przejść za pomocą jednego kliknięcia z konwersacji, inspekcji kodu i wiadomości commitowych do zgłoszeń z YouTrack, oraz tworzyć zgłoszenia na podstawie inspekcji kodu z Upsource.

Z TeamCity do YouTrack

Błyskawicznie przechodź od zgłoszeń do zmian w systemie kontroli wersji oraz wywołuj polecenia dotyczące zgłoszeń z poziomu komentarza do commita.

Z YouTrack do Upsource

Przeglądaj komentarze do rewizji lub inspekcji, które w swojej nazwie posiadają odniesienie do zgłoszenia, przeglądaj commity które zawierają wspomnienie zgłoszenia i wykonuj polecenia YouTrack z poziomu komentarzy do commitów.

Wielki łącznik

Hub pozwala na zaawansowaną integrację pomiędzy narzędziami do pracy zespołowej od JetBrains. Na przykład kiedy wykorzystujesz Hub do łączenia się z instalacjami Upsource i YouTrack, możesz tworzyć nowe zgłoszenia bezpośrednio z inspekcji kodu.

Pojedyncze logowanie

Hub upewnia się, że niezależnie od tego, z ilu narzędzi od JetBrains korzysta Twój zespół, każdy użytkownik może zalogować się raz do wszystkich tych narzędzi. Dostępnych jest kilka sposobów uwierzytelniania, włączając w to LDAP, Google, GitHub i wbudowane uwierzytelnianie. Hub może być także pełnić funkcje zapewniania tożsamości, co pozwala na logowanie się do różnych usług zewnętrznych, które obsługują uwierzytelnianie SAML 2.0.

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

Hub zarządza pojedynczą bazą danych, w której są wszyscy użytkownicy, grupy, role, uprawnienia i projekty, i udostępnia ją wszystkim połączonym instalacjom YouTrack oraz Upsource, dzięki czemu służy za serwer uwierzytelniania i autoryzacji.

Kreator projektów

Hub dodaje kreatora projektów, który pozwala na stworzenie nowego projektu i wprowadzenie odpowiadających projektów do instalacji Upsource oraz YouTrack.

Wszystkie dane jak na dłoni

Hub zapewnia panel pozwalający na śledzenie stanu zgłoszeń, commitów, stanów budowania i inspekcji kodu w Twoich projektach dzięki temu, że pobiera dane z narzędzi YouTrack, Upsource i TeamCity.

Kluczowe integracje, które udostępnia Hub

Przeglądaj commity związane ze zgłoszeniem

Jeżeli jeden lub więcej opisów commitów zawierają identyfikator zgłoszenia w YouTrack, możesz korzystać z dwustronnej synchronizacji pomiędzy narzędziami YouTrack i Upsource: możesz się przenieść do powiązanego zgłoszenia z widoku zmian lub rewizji kodu w Upsource, i przeglądaj powiązane zmiany przy zgłoszeniach.

Przeglądaj commity związane ze zgłoszeniem

Kiedy przeglądasz changelog lub szczegóły zmian w TeamCity, możesz skorzystać z plugina Hub do TeamCity, który pozwala na wykorzystywanie podglądu diff wbudowanego w TeamCity, lub dwóch takich widoków dostępnych w Upsource. Ta funkcjonalność będzie dostępna w kolejnej wersji plugina Hub dla TeamCity.

Twórz zgłoszenia z inspekcji kodu

Kiedy tylko inspekcja kodu lub dyskusja nad kodem źródłowym ukazały jakiś problem, możesz błyskawicznie stworzyć nowe zgłoszenie w YouTrack opisujące problem i zaplanować, kto zajmie się nim w przyszłości.