IntelliJ IDEA


Możliwości dotyczące Javy to dopiero początek

Po tym, jak IntelliJ IDEA zindeksuje kod, potrafi dawać właściwe sugestie w każdym kontekście: błyskawiczne oraz inteligentne uzupełnianie kodu, analiza kodu w locie oraz niezawodne narzędzia do refaktoryzacji. Pod ręką są także zintegrowane systemy kontroli wersji oraz szeroka gama obsługiwanych języków oraz frameworków, do czego nie potrzeba instalować wtyczek. Warto jednak mimo to zajrzeć do bogatego świata pluginów!

Przenikliwe spojrzenie w kod

IntelliJ IDEA analizuje Twój kod w poszukiwaniu połączeń i zależności we wszystkich plikach i językach projektu. Dzięki temu udziela niezwykłej pomocy poprzez między innymi błyskawiczną nawigację, skuteczną analizę błędów oraz oczywiście refaktoryzację.

Inteligentne uzupełnianie

Kombinacja Ctrl+Shift+Space otwiera listę najbardziej odpowiednich symboli mających zastosowanie w bieżącym kontekście. Najczęściej wybierane klasy i pakiety przesuwane są na górę listy, co pozwala na ich szybszy wybór przy następnych uzupełnieniach.

Uzupełnianie łańcuchowe

Funkcja ta wchodzi w kod jeszcze głębiej niż zwykłe uzupełnianie i wypisuje stosowne symbole dostępne przez metody lub gettery w danym kontekście. Powiedzmy, że potrzebujesz wartości Projekt oraz posiadasz wyłącznie deklarację modułu. Naciśnij dwa razy Ctrl+Shift+Space aby znaleźć module.getProject() bez zbędnego wysiłku.

Międzyjęzykowa refaktoryzacja

Wiedząc wszystko o użyciu symboli IntelliJ IDEA oferuje niezwykle efektywną i dokładną refaktoryzację. Na przykład kiedy zmienisz nazwę klasy w wyrażeniu JPA, IDE automatycznie zaktualizuje wszystkie przypadki występowania tej klasy.

Wykrywanie duplikatów

Znajduje duplikaty kodu w locie. Nawet jeżeli tylko masz zamiar wydobyć zmienną, stałą czy metodę, IntelliJ IDEA powiadomi Cię, jeżeli jest dostępny podobny kawałek kodu, którym można zastąpić to, nad czym pracujesz.

Ergonomia developera

Każdy aspekt IntelliJ IDEA został zaprojektowany i zbudowany w oparciu o jedną prostą myśl: każda minuta, którą developer spędza w przepływie jest dobrze spożytkowana, natomiast rzeczy, które z tego przepływu wybijają powinny być unikane.

Programistocentryczny edytor

Przez większość czasu edytor (i oczywiście kod) jest jedyną rzeczą, którą widzisz i nie musisz go opuszczać aby zrobić coś, co nie jest związane z pisaniem kodu.

Wyskakujące okienka są pomocne w sprawdzaniu dodatkowych informacji bez opuszczania kontekstu, w którym się znajdujesz. Kiedy naciśniesz Crtl+Shift+I pokaże się definicja symbolu znajdującego się przy karetce.

Aby skorzystać z automatycznej generacji kodu nie musisz przechodzić przez skomplikowane kreatory czy też wypełniać długie formularze.

Skróty do wszystkiego

W IntelliJ IDEA skróty klawiszowe posiada praktycznie wszystko, włączając szybkie zaznaczanie oraz przełączanie między oknami narzędzi i edytorem.

Aktywując okno narzędzi poprzez jego skrót przenosi wprowadzanie danych do niego, dzięki czemu możesz w pełni korzystać z klawiatury, aby wprowadzać polecenia. Kiedy chcesz z niego wyjść z powrotem do edytora, po prostu naciśnij Esc.

Kiedy znajdujesz się w oknie projektu, możesz nie tylko przeglądać istniejące elementy, ale również tworzyć nowe po prostu naciskając Alt+Ins.

Ergonomiczny interfejs użytkownika

Wszystkie listy, drzewa i wyskakujące okienka w IntelliJ IDEA posiadają możliwość szybkiego wyszukiwania, które zabierają Cię do zbioru elementów, które zawierają wyszukiwaną frazę.

Pierwsze wywołanie jakiejkolwiek funkcji IDE powinna dać najbardziej oczekiwane rezultaty. Jeżeli potrzebujesz więcej wyników, wystarczy jeszcze raz nacisnąć skrót, aby IDE przeszło z poszukiwaniami na głębszy poziom.

Debugger pracuje tam, gdzie Ty

Kiedy debugujesz swój kod, IntelliJ IDEA pokazuje wartości zmiennych w kodzie źródłowym, obok ich użycia.

Nie musisz najeżdżać kursorem na zmienną, czy też przełączać się na panel zmiennych debuggera..

Za każdym razem, kiedy zmienna zmienia swoją wartość, IDE podświetla ją innym kolorem, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć kolejne zmiany.

Wbudowane narzędzia dla developerów

Aby zwiększyć efektywność Twojego przepływu pracy IntelliJ IDEA oferuje niepokonany zestaw narzędzi już od momentu zainstalowania: dekompilator, przeglądarkę kodu pośredniego, klienta FTP i wiele więcej

Kontrola wersji

IntelliJ IDEA zapewnia ujednolicony interfejs dla bardziej popularnych systemów kontroli wersji, co obejmuje między innymi Git, SVN, Mercurial, CVS, Perforce oraz TFS. IDE pozwala na łatwe przeglądanie historii zmian, zarządzanie gałęziami, łączyć konflikty, oraz wiele więcej.

Narzędzia budowania

IntelliJ IDEA obsługuje narzędzia do budowania kodu takie jak Maven, Gradle, Ant, Gant, SBT, NPM, Webpack, Grunt, Gulp i inne. Bezbłędnie zintegrowane pomagają w automatyzacji kompilowania, pakowaniu, przeprowadzaniu testów i innych zadaniach.

Przeprowadzanie testów

IntelliJ IDEA pozwala na bardzo łatwe przeprowadzanie testów. W IDE zawarte są testy dla większości głównych frameworków, włączając w to JUnit, TestNG, Spock, Cucumber, ScalaTest, spec2 oraz Karma.

Dekompilator

IntelliJ IDEA posiada wbudowany dekompilator klas Javy. Kiedy chcesz spojrzeć do środka biblioteki, której kodu źródłowego nie posiadasz, możesz to zrobić bez dodatkowych pluginów.

Terminal

IDE posiada wbudowany terminal. Zależnie od Twojej platformy, jest tam dostępny wiersz poleceń, Far, powershell lub bash. Wywołaj terminal za pomocą klawiszy Alt+F12 i wywołaj jakąkolwiek komendę bez opuszczania IDE.

Narzędzia baz danych

IntelliJ IDEA posiada wbudowany dekompilator klas Javy. Kiedy chcesz spojrzeć do środka biblioteki, której kodu źródłowego nie posiadasz, możesz to zrobić bez dodatkowych pluginów.

Serwery aplikacji

IntelliJ IDEA obsługuje główne serwery aplikacji: Tomcat, JBoss, WebSphere, WebLogic, Glassfish i wiele innych.

Możesz dokonywać wdrożeń i debugować wdrożone aplikacje bezpośrednio z poziomu IDE.

Docker

Poprzez oddzielny plugin IntelliJ IDEA zapewnia dedykowane okno narzędziowe, które pozwala na połączenie z lokalnymi maszynami z uruchomionym Dockerem, oraz na zarządzanie obrazami, kontenerami i usługami Docker Compose.

Wielojęzyczne doświadczenie

Oprócz Javy, IntelliJ IDEA oferuje pierwszorzędne wsparcie dla najlepszych frameworków oraz języków JVM oraz non-JVM.

Wsparcie dla najlepszych frameworków

IntelliJ IDEA zapewnia wsparcie dla najbardziej popularnych frameworków pracujących po stronie serwera oraz we front-endzie.

Wykorzystaj możliwości rozszerzonego wsparcia programowania dla Spring, Java EE, Grails, Play, Android, GWT, Vaadin, Thymeleaf, React, AngularJS oraz innych frameworków.

Wiele języków - jedno IDE

Jakkolwiek IntelliJ IDEA jest IDE dla Javy, rozumie także wiele innych języków, włączając w to Groovy, Kotlin, Scala, JavaScript, Typescript oraz SQL.

IntelliJ IDEA jest jak mieszkanie pod klucz, bo zawiera w sobie wszystko co potrzebne; ale w każdym momencie dodatkową pomocą służy świat pluginów.