PhpStorm


Niezwykle wydajne IDE PHP

PhpStorm jest profesjonalnym IDE języka PHP, który zapewnia developerom zestaw potężnych i niezwykle przydatnych narzędzi, aby pokazać, co to naprawdę znaczy produktywność.

Inteligentne wsparcie kodowania

PhpStorm to IDE, które łapie Twój kod. Obsługuje PHP 5.3/5.4/5.5/5.6/7.0/7.1, zapewnia ciągłą ochronę przed błędami, najlepsze autouzupełnianie oraz refaktoryzację kodu, debugger niewymagający konfiguracji, a także rozszerzony edytor HTML, CSS i JavaScript.

Inteligentny edytor kodu PHP

To IDE zapewnia inteligentne uzupełnianie kodu, podświetlanie składni, rozszerzone możliwości konfiguracji formatowania kodu, sprawdzanie kodu na bieżąco pod kątem błędów, obsługę mieszania języków i wiele więcej. Zautomatyzowana refaktoryzacja dokonuje zmian w kodzie z należytą ostrożnością i uwagą, pomagając łatwo zarządzać kodem całego projektu.

Analiza jakości kodu

Setki metod inspekcji kodu dokonują weryfikacji na bieżąco w miarę pisania w poszukiwaniu możliwych błędów i problemów. Podpowiedzi szybkiej naprawy problemów pozwalają w łatwy sposób ulepszać kod. Alt+Enter pokazuje odpowiednie opcje dla każdej inspekcji.

Łatwa nawigacja i wyszukiwanie

PhpStorm pomaga poruszać się w kodzie bardziej wydajnie i pozwala oszczędzać czas podczas pracy z dużymi projektami. Przeskocz do metody, funkcji lub definicji za pomocą jednego kliknięcia, lub wyszukaj ich użyć.

Debugowanie, testy, profilowanie

PhpStorm zapewnia wbudowane narzędzia do debugowania, testów oraz profilowania Twoich aplikacji.

Debugowanie

Debugowanie niewymagające konfiguracji zapewnia niezwykłą łatwość debugowania aplikacji PHP. Ponadto, PhpStorm posiada wiele opcji debugowania za pomocą debuggera graficznego, dzięki którym możesz dokonywać inspekcji zmiennych, ustawiać punkty wstrzymania i oceniać wyrażenia w czasie wykonywania kodu, debugować aplikacje zdalne, debugować stronę w wielu sesjach jednoczesnych, i wiele więcej.

Testy

Możesz tworzyć testy PHPUnit bezpośrednio w PhpStorm i wykonywać je błyskawicznie z poziomu katalogu, pliku lub klasy za pomocą opcji menu kontekstowego. Testy pokrycia PHPUnit pokazują jaka część Twojego kodu jest pokryta testami.

Profilowanie

Możesz profilować swoje aplikacje za pomocą Xdebug oraz pakietu Zend Debugger i sprawdzać kompleksowe raporty w PhpStorm.

Edytor HTML, CSS i JavaScript

PhpStorm zawiera wszystkie cechy programu WebStorm odnośnie do HTML, CSS i JavaScript.

Edytor HTML i CSS

Obsługiwane są wszystkie najnowsze technologie, włączając w to HTML5, CSS, SASS, SCSS, LESS, CoffeScript, ECMAScript Harmony, szablony Jade, i wiele innych. Opcja edycji na żywo daje możliwość zobaczenia wszystkich zmian natychmiast bez odświeżania przeglądarki.

Edytor JavaScript

W IDE miejsce dla siebie znalazł najlepszy edytor JavaScript, który oferuje uzupełnianie kodu, walidację i szybką naprawę kodu, refaktoryzację, obsługę adnotacji typu JSDoc, debugowanie i testy jednostkowe JavaScript, wsparcie dla frameworków JavaScript, i wiele innych dobrodziejstw.

Nowe technologie

PhpStorm zapewnia sprawniejsze doświadczenie pełnego cyklu produkcyjnego z nowymi językami takimi jak TypeScript, CoffeeScript i Dart.

Środowisko produkcyjne

PhpStorm został zbudowany na bazie open-source'owego IntelliJ, który już od 15 lat jest rozwijany i ulepszany przez zespół JetBrains. Ciesz się idealnie dostrojonym i wysoce konfigurowalnym środowiskiem, które dopasowuje się do Twojego przepływu pracy.

VCS

PhpStorm posiada ujednolicony interfejs do obsługi wielu popularnch systemów kontroli wersji, zapewniając spójną obsługę systemów takich jak git, GitHub, SVN, Mercurial i Perforce.

Bazy danych i SQL

PhpStorm zapewnia narzędzia i funkcje ułatwiające pracę z bazami danych w Twoich projektach. Łącz się z bazami danych, edytuj schematy i dane tabel, wykonuj zapytania i nawet analizuj schematy za pomocą diagramów UML. Kod SQL może być wstrzyknięty do innych języków lub edytowany w edytorze SQL, który posiada funkcje podświetlania składni, uzupełniania kodu, ciągłego sprawdzania kodu pod kątem błędów, formatowanie kodu oraz ulepszoną nawigację.

Funkcje dodatkowe

Wykonuj większość rutynowych zadań bezpośrednio z IDE, które posiada wsparcie narzędzi takich jak Vagrant, Docker, Composer i wielu innych.