PyCharm


IDE dla profesjonalistów

PyCharm zapewnia pełny zestaw narzędzi dla profesjonalnych developerów Pythona. PyCharm został zbudowany wokół edytora, który potrafi głęboko wejść w kod i go zrozumieć. Do dyspozycji jest także debugger, który daje wyraźny obraz tego, jak kod zachowuje się podczas działania. PyCharm posiada możliwość integracji z narzędziami takimi jak systemy kontroli wersji czy też issue trackery. Professional Edition rozszerza zasadniczy zestaw narzędzi o integrację z webowymi frameworkami, narzędziami JavaScript, wirtualizacją oraz kontenerami

Inteligentne wsparcie kodowania

PyCharm zapewnia inteligentne uzupełnianie kodu, inspekcje kodu, bieżące podświetlanie błędów, wraz z zautomatyzowaną refaktoryzacją kodu i bogatymi możliwościami nawigacji w kodzie.

Inteligentny edytor

Inteligentny edytor kodu programu PyCharm w pełni obsługuje języki Python, JavaScript, CoffeScript, TypeScript, CSS, oraz wiele więcej. Wykorzystaj adekwatne do każdego języka uzupełnianie kodu, wykrywanie błędów, i poprawki błędów w czasie rzeczywistym.

Nawigacja w kodzie

Użyj inteligentnego wyszukiwania aby przeskoczyć do dowolnej klasy, pliku lub symbolu, lub nawet dowolnej akcji IDE lub okna narzędziowego. Wystarczy tylko jedno kliknięcie aby przejść do deklaracji, testów, użyć implementacji i wielu innych.

Idealna refaktoryzacja

Dokonuj bezpiecznej i inteligentnej refaktoryzacji: zmieniaj nazwy, usuwaj, wprowadzaj zmienne oraz korzystaj z wielu innych możliwości. Refaktoryzacja opracowana dla konkretnych języków i frameworków pomaga na wprowadzanie ogólnoprojektowych zmian.

Wbudowane narzędzia dla developerów

PyCharm zawiera wielką kolekcję dodatków, w tym między innymi debugger, narzędzia do przeprowadzania testów, profiler Pythona, wbudowany terminal, integrację z największymi VCS, wbudowane narzędzia do baz danych, zintegrowany terminal SSH, oraz integrację z Dockerem.

Debug, testy, profilowanie

Wykorzystaj możliwości debuggera dla Pythona i JavaScriptu, który posiada interfejs graficzny. Twórz i przeprowadzaj testy z asystą kodowania i opartym na GUI narzędziu do przeprowadzania testów. Przejmij pełną kontrolę nad swoim kodem dzięki zintegrowanemu profilerowi Pythona.

VCS i wdrożenia

Oszczędzaj czas dzięki ujednoliconemu UI dla systemów kontroli wersji takich jak Git, Subversion, Mercurial, oraz innych. Uruchamiaj i debuguj swoją aplikację na maszynach zdalnych. Z łatwością konfiguruj wdrażanie automatyczne na maszynach zdalnych lub maszynach wirtualnych i zarządzaj swoją infrastrukturą z Vagrantem i Dockerem.

Narzędzia baz danych

Zarządzaj bazami Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL i innymi bezpośrednio z IDE. Zaufaj pomocy PyCharma przy edycji kodu SQL, wykonywaniu zapytań, przeglądaniu danych i wielu innych czynnościach.

Co jeszcze potrafi PyCharm?

Poza Pythonem, PyCharm w pełni obsługuje różne frameworki do programowania aplikacji webowych, takie jak między innymi JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, HTML/CSS, AngularJS, Node.js.

Co z tymi frameworkami?

PyCharm oferuje specjalne wsparcie dla najważniejszych frameworków, takich jak Django, Flask, Google App Engine, Pyramid i web2py, włączając w to debugger szablonów Django, narzędzia manage.py i appcfg.py, oraz specjalne autouzupełnianie i nawigację.

JavaScript & HTML

PyCharm w pełni rozumie JavaScript, TypeScript, HTML i CSS, oraz ich współczesnych następców. W PyCharm swoje miejsce znalazł także debugger JavaScript, który jest włączony w konfigurację uruchamiania serwera Django.

Edycja na żywo

Edycja z podglądem na żywo pozwala na otwarcie strony w edytorze oraz przeglądarce oraz na oglądanie efektów po każdej zmianie. PyCharm automatycznie zapisuje zmiany, a przeglądarka uaktualnia w locie stronę ukazując wszystkie zmiany.

Wieloplatformowy i niezwykle wygodny

Korzystaj z programu PyCharm na systemach Windows, Mac OS i Linux dzięki jednemu kluczowi licencyjnemu. Ciesz się idealną przestrzenią roboczą dzięki możliwości dostosowania schematów kolorystycznych i skrótów klawiaturowych, z dostępną emulacją VIM.