ReSharper


Rozszerzenie Visual Studio dla developerów .NET

ReSharper jest wiodącym narzędziem zwiększającym produktywność dla developerów .NET, które w pełnie integruje się z Microsoft Visual Studio. Sprawia, że tysiące developerów .NET na całym świecie programuje znacznie bardziej efektywnie dzięki inspekcjom kodu, zautomatyzowanej refaktoryzacji, błyskawicznej nawigacji i wsparciu pisania kodu.

Analiza jakości kodu

Ciągła analiza jakości kodu jest dostępna dla języków C#, VB.NET, ASP.NET, JavaScript, TypeScript, CSS, HTML i XML. ReSharper powiadomi Cię, jeżeli Twój kod może być ulepszony i zasugeruje automatyczny poprawki.

Wsparcie edycji kodu

Dostępnych jest wiele funkcji, które pomagają pisać kod wysokiej jakości, takich jak rozszerzony IntelliSense, setki błyskawicznych przekształceń kodu, automatyczne importowanie przestrzeni nazw, porządkowanie kodu i wyświetlanie dokumentacji.

Analiza jakości kodu

Ciągła analiza jakości kodu jest dostępna dla języków C#, VB.NET, ASP.NET, JavaScript, TypeScript, CSS, HTML i XML. ReSharper powiadomi Cię, jeżeli Twój kod może być ulepszony i zasugeruje automatyczny poprawki.

Wyeliminuj błędy i niedociągnięcia

Błyskawiczne poprawki pomagają usuwać błędy i wszelkie niedociągnięcia. ReSharper nie tylko ostrzega w momencie, kiedy znajdzie problemy w Twoim kodzie, ale także zapewnia możliwość automatycznej naprawy.

Bezpieczna edycja podstaw kodu

Przeprowadzaj w całym projekcie refaktoryzację oraz mniejsze przekształcenia kodu, aby bezpiecznie zmienić podstawę swojego kodu. Niezależnie od tego, czy chcesz odświeżyć kod czy też go uporządkować, możesz polegać na narzędziu ReSharper.

Zgodność ze standardami

Użyj formatowania i czyszczenia kodu, aby pozbyć się niewykorzystywanych fragmentów i zapewnić zgodność ze standardami pisania kodu.

Błyskawicznie przemierzaj kod

Funkcje nawigacji pomagają błyskawicznie przemierzać cały Twój kod. Możesz przeskoczyć do dowolnego pliku, typu i elementu bazy Twojego kodu, lub przejść od konkretnego symbolu do jego wykorzystania i implementacji.

Dodatkowe funkcje

ReSharper posiada dodatkowe funkcje takie jak potężne narzędzie do przeprowadzania testów, wiele rodzajów sablonów kodu, przeglądarkę zależności projektu, wspomaganie internacjonalizacji, a także adekwatną do języka obsługę technologii ASP.NET/ASP.NET MVC, XAML, oraz innych.

A ponadto:

Pełna integracja z Visual Studio 2010, 2012, 2013, 2015 i 2017.

Wspiera wykorzystanie frameworków i platform takich jak ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, WinForms, WPF, WCF, Windows Phone, Silverlight i Sharepoint.

Narzędzie do budowania projektów, w które jest wyposażony ReSharper i które uzupełnia tę funkcjonalność Visual Studio, pomija budowę projektów, które nie wymagają aktualizacji.

ReSharper zawiera ponad 50 automatycznych refaktoryzacji działających w obrębie całego projektu, które zostały ukierunkowane na redukcję ilości duplikatów, budowanie wydajnych hierarchii dziedziczenia, utrzymywania przejrzystej struktury projektu i wprowadzania najlepszych praktyk w programowaniu.