Rider


Międzyplatformowe IDE .NET

Twórz aplikacje .NET, ASP.NET, .NET Core, Xamarin lub Unity na Windowsie, Macu i Linuksie

Nowe międzyplatformowe IDE .NET

Rider pomaga w tworzeniu aplikacji .NET, ASP.NET, .NET Core, Xamarin lub Unity, i dostosowuje się do platformy, na której pracujesz. Zapewnia bogate wsparcie pisania kodu oraz jego analizy dla języków wykorzystywanych w procesie tworzenia aplikacji .NET, takich jak C#, VB.NET, F#, ASP.NET Razor, JavaScript, TypeScript, XAML, XML, HTML, CSS, SCSS, JSON oraz SQL.

Języki i typy projektów

Rider pozwala na otwieranie, edycję, budowanie, uruchamianie i debugowanie większości typów aplikacji .NET: desktopowych, webowych, bibliotek i usług (za wyjątkiem aplikacji UWP). Aplikacje oparte na Mono, jakie jak Unity i Xamarin, są także obsługiwane, tak samo jak najnowsze aplikacje .NET Core.

Rider obsługuje mnóstwo języków, włączając w to C#, F#, VB.NET, ASP.NET (z silnikami ASPX i Razor), XAML, XML, JavaScript, TypeScript, JSON, HTML, CSS, SCSS, LESS i SQL.

ReSharper + IntelliJ

Rider wykorzystuje interfejs użytkownika oraz wiele funkcji platformy IntelliJ, która stoi u podstaw wielu IDE od JetBrains. Jest międzyplatformowy i zawiera w sobie najważniejsze funkcje, takie jak obsługa systemów kontroli wersji i baz danych.

Dodatkowo, Rider zawiera w sobie wiele cech, które są częścią narzędzia ReSharper: nawigacja i wyszukiwanie w kodzie, inspekcje kodu, automatyczne propozycje naprawy kodu, i tak dalej. Efekty ponad dziesięciu lat dopracowywania i tworzenia zestawu narzędzi, który ma pomóc czytać, pisać i poruszać się po dużych projektach .NET są dostępne dla wszystkich użytkowników IDE Rider.

Liczy się prędkość

Rider w pełni korzysta z możliwości 64-bitowych procesów, co pomaga mu dogłębnie analizować kod odpowiadając cały czas na działania użytkownika. Rider otwiera większość projektów z prawie zerowym opóźnieniem. Zewnętrzne zmiany w projekcie? Zmiana gałęzi? To nie problem, Rider błyskawicznie orientuje się w zmianach.

Jednym z podstawowych założeń pracy tego IDE jest to, aby to palce programisty nadawały tempo całej pracy, a nie IDE, które musi przetrawić wprowadzane dane.

Windows, Mac i Linux

Rider jest dostępny na platformy Windows, macOS i różne dystrybucje Linuksa. Jeżeli chcesz edytować, budować, uruchamiać lub debugować aplikacje Unity lub .NET Core na systemach Mac, to jest IDE dla Ciebie.

Inteligentny edytor

Rider posiada mnóstwo funkcji które usprawniają pisanie kodu, takie jak różne rodzaje uzupełniania kodu, automatyczne importowanie przestrzeni nazw i wstawianie klamr, podświetlanie odpowiadających znaczników, porządkowanie kodu, szablony kodu, hiperłącza do kontrolerów i akcji w ASP.NET MVC, tryb multiselekcji, ikony wcięć do nawigacji dziedziczenia, oraz szybki dostęp do refaktoryzacji, generowania kodu, nawigacji i akcji kontekstowych.

Potężna analiza kodu

Rider może się poszczycić ponad 2000 ciągle działających inspekcji kodu, które pomagają błyskawicznie wykryć wszystkie błędy i niedociągnięcia w kodzie. Ponad 1000 opcji szybkiej naprawy kodu pozwala na rozwiązanie wszystkich lub pojedynczych problemów, które zostały znalezione. Dodatkowo dostępne jest spojrzenie na błędy w projekcie z lotu ptaka, i błyskawiczne przejście do edycji problematycznego pliku.

Nawigacja i wyszukiwanie

Przejdź błyskawicznie do dowolnego pliku, typu, lub elementu w swoim kodzie, oraz wyszukuj działania i ustawienia: wszystko za pomocą jednego narzędzia. Możesz znaleźć użycia symboli, włączając w to przypadki międzyjęzykowe i wystąpienia w łańcuchach znaków. Aby nawigować w kontekście wykorzystaj skrót nawigacji, który przeniesie Cię od symbolu do jego podstaw w kodzie, metod rozszerzeń i implementacji.

Co się kryje pod maską

Chcesz poznać działanie bibliotek? Rider pozwala na bezproblemową dekompilację biblioteki do C# w zwykłej zakładce edytora. Możesz wtedy przeglądać zdekompilowany kod tak jak każdy inny, wraz z wszystkimi dostępnymi funkcjami. Może się jednak okazać, że dekompilacja nie jest w ogóle potrzebna: Rider potrafi pobrać kod źródłowy z odpowiednich serwerów, jak na przykład Microsoft Reference Source Center.

Refaktoryzacja

Większość z ponad 50 refaktoryzacji i wszystkie z ponad 350 akcji kontekstowych znajdujących się w narzędziu ReSharper jest także dostępnych w IDE Rider. Możesz zmieniać nazwy, wydobywać metody, przenosić i kopiować typy, wykorzystywać alternatywną składnię i wiele więcej!

Testy jednostkowe

Rider pozwala na wykonywanie i debugowanie testów opartych na NUnit i XUnit w aplikacjach wykorzystujących Mono, .NET Core i frameworki .NET. Rider oznacza w edytorze klasy testowe za pomocą ikon wcięcia: kliknij ją lub użyj menu dostępnego pod klawiszami Alt+Enter aby wykonywać, debugować i zarządzać testami. Możesz je przeglądać, grupować, rozdzielać je w indywidualne sesje, przeglądać dane wyjściowe.

Debugowanie

Rider zawiera debugger, który działa z frameworkami .NET, oraz aplikacjami Mono i .NET Core. Możesz tworzyć wiele konfiguracji debugowania, tworzyć i zarządzać punktami przerwań, oraz korzystać z wielu innych dobrodziejstw zawartych w tym IDE.

Kontrola wersji

Rider posiada wbudowaną obsługę narzędzi takich jak Git, Subversion, Mercurial, Perforce oraz TFS, a tę listę można rozszerzyć za pomocą odpowiednich pluginów. Zmiany lokalne są podświetlane w edytorze kodu w miarę pisania. Wykorzystując dedykowane okno VCS możesz przeglądać wszelkie zmiany repozytoriów, zarządzać listami zmian, przeglądać różnice, commitować i pushować. Wbudowane obrazowe narzędzie do rozwiązywania konfliktów pomoże w ich rozwiązywaniu, a na dodatek Rider powiadomi Cię, gdy plik nad którym pracujesz został zmieniony od ostatniej aktualizacji.

Bazy danych i SQL

Możesz pracować z kodem SQL i bazami danych bez opuszczania IDE. Łącz się z bazami danych, edytuj schematy i dane tabel, wykonuj zapytania i dokonuj analizy schematów za pomocą diagramów UML. Bogaty edytor SQL zawarty w IDE Rider zawiera w sobie podświetlanie składni, uzupełnianie kodu, analizę kodu w locie, formatowanie oraz nawigację w kodzie.