WebStorm


Najlepsze IDE dla JavaScript

WebStorm jest potężnym IDE dla języka JavaScript, który jest kompleksowo wyposażony pod kątem rozwoju po stronie klienta jak i po stronie serwera za pomocą Node.js. IDE w pełni obsługuje JavaScript, HTML, CSS, oraz również ich nowoczesnych następców, jak również wiele frameworków: między innymi AngularJS, React i Meteor.

Inteligentne wsparcie kodowania

WebStorm oferuje ogromne wsparcie dla języka JavaScript i języków, które są kompilowane do JavaScript, Node.js, HTML i CSS. Ciesz się uzupełnianie kodu, potężnymi funkcjami nawigacji w kodzie, weryfikacją poprawności kodu na bieżąco i refaktoryzacją dla wszystkich tych języków.

Nowoczesne frameworki

WebStorm zapewnia zaawansowane wsparcie kodowania dla frameworków Angular, React, Vue.js i Meteor. Ciesz się wsparciem dla React Native, PhoneGap, Cordova oraz Ionic, a także Node.js. Wszystko to w jednym IDE!

Inteligentny edytor

IDE analizuje Twój projekt aby zapewnić najlepsze podpowiedzi uzupełniania obsługiwanych języków. Setki wbudowanych inspekcji zgłaszają wszelkie możliwe problemy które zostaną znalezione podczas pisania kodu i sugerują możliwości szybkiej naprawy problemów.

Nawigacja i wyszukiwanie

WebStorm pomaga poruszać się w kodzie dużo wydajniej i pozwala na zaoszczędzenie czasu przy pracy z dużymi projektami. Przeskocz do metody, funkcji lub definicji zmiennej za pomocą jednego kliknięcia, lub wyszukaj użycia.

Debugowanie, śledzenie i testy

WebStorm zapewnia wbudowane narzędzia do debugowania, testów oraz śladowania aplikacji Node.js oraz tych po stronie klienta. Dzięki konieczności dokonywania tylko minimalnej konfiguracji oraz dokładnej integracji z IDE wszystkie te zadania są zdecydowanie prostsze z WebStorm.

Debugowanie

WebStorm posiada wbudowany debugger dla kodu po stronie klienta (który działa z Chrome) i aplikacji Node.js. Ustawiaj punkty przerwania, przechodź przez kod krok po kroku i dokonuj ewaluacji wyrażeń - wszystko bez wychodzenia z IDE.

Testowanie

Z łatwością wykonuj testy dzięki zintegrowanym narzędziom do przeprowadzania testów, takich jak Karma, Mocha, Jest i Reactor. Przeprowadzaj i debuguj testy bezpośrednio w IDE i przeglądaj wyniki w dobrze przemyślanym formacie.

Śladowanie i profilowanie

WebStorm zawiera obsługę spy-js: wbudowanego narzędzia, które pozwala na badanie Twojego kodu JavaScript. Przeglądaj jak pliki są ze sobą połączone za pomocą wywołań funkcji i błyskawicznie rozpoznawaj wszystkie wąskie gardła w kodzie.

Cechy IDE

WebStorm został zbudowany na podstawie platformy IntelliJ (open-source!), który jest rozwijany nieustannie od 15 lat. Ciesz się doskonale dostrojoną i jednocześnie wysoce konfigurowalną przestrzenią roboczą, która dostosowuje się do Twojego przepływu pracy.

VCS

WebStorm zapewnia ujednolicony interfejs użytkownika, który współpracuje z wieloma systemami kontroli wersji, i zapewnia spójną kontrolę nad systemami takimi jak git, GitHub, SVN, Mercurial i Perforce.

Lokalna historia

Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemów kontroli wersji, historia lokalna potrafi w wielu sytuacjach uratować kod. W każdym momencie możesz sprawdzić historię konkretnego pliku lub katalogu, i wrócić do wybranej wersji.

Dostosowywanie

WebStorm potrafi się do Ciebie idealnie dostosować: od skrótów klawiszowych, czcionek i schematów graficznych, po okna narzędziowe i układ edytora.