AppCode 2018.1


Główne nowości w wersji 2018.1:

  • Ulepszone automatyczne uzupełnianie kodu i nawigacja dla niejawnie importowanych modułów Swift oraz frameworków Objective-C wykorzystanych w Swifcie;
  • Quick oraz RxSwift;
  • Bezprzewodowe debugowaniel
  • Obsługa symulowania lokacji;

 

Wszystkie informacje o nowej wersji na JetBrains.com