ReSharper Ultimate 2018.2


Główne nowości w najnowszej wersji:

  • Wiele ulepszeń wydajności
  • Wbudowane sprawdzanie pisowni za pomocą ReSpeller
  • Pełna obsługa C# 7.3
  • Wstępna obsługa Blazor
  • Ulepszenia w nawigacji
  • Aktualizacje silnika formatowania
  • Nowe narzędzia analizy statycznej: JSLint, ESLint oraz TSLint
  • Aktualizacja interfejsu refaktoryzacji
  • Wstępna obsługa C++/CLI
  • [Ultimate] Dalsze wprowadzanie obsługi C++17 oraz C++20