CLion 2019.2


Główne nowości w CLion 2019.2:

  • Idź dalej dzięki Embedded Development: Podczas programowania mikrokontrolerów w CLion możesz teraz debugować z dowolnym kompatybilnym serwerem GDB. Nowo dodana konfiguracja Embedded GDB Server Run / Debug obsługuje OpenOCD, serwery ST-Link GDB, serwer Segger J-Link GDB i wiele innych specyficznych serwerów GDB. Użyj nowej karty Peryferia w oknie debugowania, aby wyświetlić urządzenia peryferyjne dla urządzeń ARM.
  • Uzyskaj więcej możliwości debugowania: V2019.2 poleruje debuger, wprowadzając całą gamę poprawek związanych z GDB, dodając uzupełnienie dla poleceń GDB / LLDB, a teraz jest w stanie rozróżnić oczekujące, rozwiązane i nieprawidłowe punkty przerwania linii w locie. Eksperymentalny debugger dla zestawu narzędzi Microsoft Visual C ++ jest również dostępny pod odpowiednim ustawieniem.
  • Łatwiej czytać kod za pomocą wskazówek dotyczących parametrów: Nowa funkcja wskazówek do nazw parametrów sprawia, że ​​kod jest bardziej czytelny, pokazując nazwy parametrów przekazywanych argumentów w funkcjach, lambdach, konstruktorach, listach inicjalizacyjnych i wyrażeniach makr.
  • Złap nieużywane elementy: Test „nieużywane elementy” powraca i teraz jest bardziej dokładny, oferując 3 strategie wykrywania: konserwatywny, agresywny i domyślny.