PyCharm 2019.2


Główne nowości w PyCharm 2019.2:

  • Lepsza integracja notebooka Jupyter: W tej wersji zaimplementowano niektóre z najbardziej pożądanych funkcji notebooka Jupyter: uruchom wszystkie komórki, bardziej szczegółową konfigurację serwera, zmienną przeglądarkę i inne.
  • Podświetlanie składni dla wielu języków: Czy pracujesz nad projektami, w których kod w innym języku wkrada się do twojego projektu? PyCharm podświetli teraz składnię plików .bat systemu Windows, C #, C ++, Groovy, Lua i innych.
  • Początkowa obsługa Pythona 3.8: Nowe wersje mają nowe możliwości. Główne funkcje Pythona 3.8 są teraz obsługiwane w PyCharm. Poznaj te nowe funkcje: wypróbuj parametry tylko pozycyjne, nowe sposoby przypisywania zmiennych i wiele innych.
  • Obsługa cURL: format cURL jest teraz obsługiwany dla żądań HTTP. Po prostu skopiuj swoje sformatowane żądanie cURL i wklej je bezpośrednio do pliku żądania HTTP, aby można było go przekonwertować na format, a następnie zmodyfikuj parametry żądania, nagłówki lub treść.