IntelliJ IDEA 2019.3


Nowa wersja niesie ze sobą usprawnienia!

  • Lepsza wydajność i czytelność IDE
  • Poprawiona jakość pracy IDE – brak konieczności restartu środowiska po instlacji motywu czy wtyczek, a także automatyczna konfiguracja Mavena
  • Wsparcie takich frameworków jak: Micronaut, Quarkus czy Helidon