Archiwum dnia: 12 grudnia 2019


Co przynosi ze sobą wersja 2019.3 Szybsze buforowanie symboli asystent kodu niezależnie czy pracujesz w czystym Swiftcie czy mieszanym projekcie Wsparcie dla Swift 5.1 Prawidłowa obsługa alternatyw dla toolchainów Swifta, takie jak Tensorflow Wsparcie dla Mac Catalyst

AppCode 2019.3


Oto co oferuje RubyMine 2019.3 Mapowanie RuboCop umożliwia teraz zmianę domyślnego mappowania Klient HTTP umożliwia teraz napisanie wielu żądań w jednym pliku .http W przerobionym oknie dialogowym Clone możesz się zalogować i natychmiastowo przejrzeć listę wszystkich repozytoriów pogrupowanych według kont lub organizacji.

RubyMine 2019.3


Wraz z nową wersją wprowadzono usprawnienia: IDE zużywa mniej CPU oraz zwiększono wydajność Zmieniono zachowanie inspektora kodu Dodano nową opcję kontroli plików Podstawowe wsparcie MongoDB

GoLand 2019.3W najnowszej wersji CLion: Poprawiono wydajność środowiska Poprawiono wsparcie generatora Ninja oraz narzędzi CMake Teraz można zmieżyć pokrycie kodu dzięki integracji z narzędziami llvm-cov/gcov  LLDB, GDB oraz zdalny serwer GDB.

CLion 2019.3Co niesie ze sobą nowa wersja? Odpowiedź prosta – usprawnienia Szybsze uruchamianie IDE Udoskonalono istniejące narzędzia Bardziej zaawansowane wsparcie Vue.js

WebStorm 2019.3Nowa wersja niesie ze sobą usprawnienia! Lepsza wydajność i czytelność IDE Poprawiona jakość pracy IDE – brak konieczności restartu środowiska po instlacji motywu czy wtyczek, a także automatyczna konfiguracja Mavena Wsparcie takich frameworków jak: Micronaut, Quarkus czy Helidon

IntelliJ IDEA 2019.3


Wraz z najnowszą wersją PyCharm nadeszły nowe narzędzia! Wsparcie MongoDB  Pełne wsparcie dla Pythona 3.8 Uzupełnianie ścieżek do plików dla metod takich jak „open” czy „read_csv” Interaktywny Widget dla Jupyter Notebooks

PyCharm 2019.3