DataGrip 2019.3


W najnowszej wersji DataGrip otrzymujemy:

  • Introspekcja: możesz obserwować kolekcje oraz pola w eksplorerze baz danych
  • Data viewer: możliwość otwierania dowolonych kolekcji lub obserwowania rezultów zapytań query
  • konsola Query
  • Możliwośc debugowania procedur, funkcji, wyzwalaczy oraz anonimowych bloków