AppCode 2020.1


AppCode 2020.1 zapewnia uzupełnianie podczas indeksowania, szybszą pomoc w kodzie przy projektach w czystym Swift’cie oraz w mieszanych projektach, generowanie komentarzy do dokumentacji, widok Hierarchii Typów dla języka Swift oraz nowe tryby sortowania dal widoku Swift Structure.

Zostały wdrożone następujące ulepszenia wydajności, które przyspieszają obsługę kodu przy projektach w czystym Swift’cie oraz mieszanych:

  • Tworzenie i buforowanie symboli pomostowych przy pierwszym otwarciu projektu. Początkowe buforowanie może zająć więcej czasu, ale po jego zakończeniu wszystkie czynności wspomagające kod (w tym uzupełnianie i nawigacja) powinny działać znacznie szybciej niż wcześniej).
  • Zoptymalizowane uzupełnianie parametrów, zmiennych lokalnych i zmiennych globalnych zadeklarowanych w tym samym pliku.
  • Szybsze analizowanie wyrażeń binarnych (wskaźnik „Ładowanie” nie zacina się już podczas otwierania plików Swift).

Naprawiono wszystkie problemy związane z integracją Touch Barów i ponownie włączono go w AppCode 2020.1

Utworzono nowy tryb edycji plików – LightEdit Mode.
Teraz możesz sprawnie i szybko modyfikować pojedyncze pliki w edytorze tekstowym bez potrzeby tworzenia lub ładowania całego projektu. Używaj trybu LightEdit do otwierania plików z Command Line, z ekranu powitalnego IDE lub z systemowego menedżera plików.