DataGrip 2020.1


DataGrip2020.1 wprowadza konfiguracje uruchomień. Koncept używany w wielu innych środowiskach IDE. W skrócie jeśli chcesz coś uruchomić wystarczy, że stworzysz dla tego konfiguracje.

Dodano wsparcie dla dwóch platform programistycznych: utPLSQL, tSQLt.

Teraz można również zobaczyć działanie programu w edytorze kodu. Aby włączyć tą funkcję dla całego IDE należy użyć: Settings/Preferences | Database | General | Show output results in the editor.

Dodano obsługę eksportu do Excela. Dodatkowo skupiono się aby sam proces eksportowania był wygodniejszy dla użytkownika.

Inne nowe funkcjonalności:
– Nowe opcje uwierzytelniania
– Udostępnianie konfiguracji SSH
– Geo Viewer
– Update Preview
– Wyszukiwanie Strukturalne