JetBrains Toolbox 2021.1 – Podsumowanie


Pierwsza duża aktualizacja Toolboxa w tym roku, 2021.1, zawiera wiele ekscytujących funkcji i rozwiązuje wiele kłopotliwych problemów z narzędziami JetBrains Toolbox, które są dostępne razem z subskrypcją All Products Pack

Oto najważniejsze informacje o wersji 2021.1, na które czekało wielu członków społeczności.

Integracja JetBrains Space

Wreszcie jest możliwe połączenie Twojej organizacji z Space, umożliwiając przeglądanie i klonowanie repozytoriów projektów, przeglądanie kodu członków zespołu i pisanie skryptów Space Automation bez opuszczania środowiska IDE. Wtyczka Space jest teraz osadzona w IntelliJ IDEA 2021.1. W przypadku innych IDE wtyczkę Space można zainstalować ręcznie.

Wspólny development

Code With Me jest teraz dostarczany w pakiecie z narzędziami desktopowymi JetBrains.* Używaj wersji 2021.1 swojego ulubionego narzędzia, aby przenieść swoją zdalną współpracę na wyższy poziom dzięki połączeniom wideo i głosowym.
Ciesz się bogatym w funkcje środowiskiem zdalnej współpracy, rozmawiając jeden na jeden lub organizując sesje grupowe z dziesiątkami uczestników.

*Pamiętaj, że program Code With Me nie jest jeszcze dostępny w aplikacjach Rider i DataGrip – prace trwają nad tym.

Wbudowany podgląd HTML

Wprowadziliśmy wbudowany podgląd HTML, który aktualizuje się na bieżąco, gdy wprowadzasz zmiany w HTML lub połączonych plikach CSS i JavaScript. Można teraz wyświetlać podgląd statycznych plików HTML bezpośrednio w swoim IDE!

Zobacz poniższe krótkie podsumowanie konkretnych aktualizacji w każdym narzędziu i zaktualizuj swoje narzędzia za pomocą aplikacji Toolbox lub samego narzędzia, aby wypróbować nowe funkcje.

  • IntelliJ IDEA 2021.1 – wprowadza obsługę Java 16 i WSL 2, opcję uruchamiania kodu na hostach SSH i w kontenerach Docker, opcje dostosowania grubości czcionki, obsługę JSONPath i JSON Lines, ulepszoną dostępność, lepszą obsługę pull requestów i nie tylko.
  • WebStorm 2021.1 – zawiera kilka przydatnych ulepszeń, w tym inteligentniejsze uzupełnianie kodu dla JavaScript i TypeScript, ulepszoną obsługę Stylelint, ulepszoną pracę z pull requestami, obsługę modułów CSS w Vue i regulowaną grubość czcionek.
  • DataGrip 2021.1 – to prawdopodobnie najbardziej niezwykłe wydanie w historii IDE! Wprowadza interfejs użytkownika dla grants, kontekstowe szablony na żywo, prostą nawigację, łatwe kopiowanie i wklejanie dla źródeł danych, lepsze sortowanie danych, edycję danych w MongoDB, obsługę usługi Azure MFA i nie tylko.
  • PyCharm 2021.1 – jest wyposażony w automatyczny import w celu uzupełniania elementów modułu, inteligentne uzupełnianie wielu argumentów, ulepszoną obsługę WSL, szybsze indeksowanie projektów i nie tylko.
  • RubyMine 2021.1 – zapewnia obsługę Ruby 3 i RBS, ulepszone uzupełnianie kodu oraz ulepszenia interfejsu użytkownika i UX, a także nowe funkcje do pracy z sieciami i frameworkami, systemami kontroli wersji, JSON i nie tylko.
  • CLion 2021.1 – rozszerza możliwość analizy kodu, uaktualniając analizę przepływu danych do trybu globalnego, rozszerzając obsługę MISRA i integrując ją z Clazy dla projektów QT. W debugerze GDB i LLDB osiągnęły parzystość funkcji dla debugowania Core Dump. I wreszcie tryb zdalny ma teraz szerszy zakres możliwości i działa konsekwentnie w kilku modelach projektów.
  • Rider 2021.1 – zapewnia ulepszoną obsługę platformy Docker, analizę szkieletów i szablonów tras dla developerów ASP.NET oraz kilka aktualizacji dla Unity. Obsługa języka C# otrzymała ogromną aktualizację, tym razem głównie w zakresie obsługi wzorców i rekordów. Umożliwia także podłączenie się do procesów .NET bezpośrednio z ekranu powitalnego i interweniowanie w procesie debuera za pomocą wskazówek dotyczących debugera.
  • ReSharper 2021.1 – zawiera ulepszoną analizę kodu i funkcję C# 9, obsługę szablonów ASP.NET i nie tylko. ReSharper C++ 2021.1 zapenwia obsługę kilku nowych funkcji językowych C++20 i C++ 17 oraz dodaje kolekcję ustawień stylu składni. Całkowicie przeprojektowano również ekran główny w dotTrace i dotMemory.
  • PhpStorm 2021.1 wprowadza wbudowany podgląd plików PHP i HTML, ponad 20 nowych inspekcji i szybkich poprawek, aby pomóc w zapobieganiu błędom, ulepszeniom we wszystkich podsystemach i nie tylko.
  • GoLand 2021.1 – umożliwia zdalne budowanie i uruchamianie programu za pośrednictwem Dockera, SSH i WSL 2, korzystanie z nowo obsługiwanych funkcji z wersji GO 1.16 w tym //go:embed, szybkie generowanie kodu z JSON i łatwą obsługę błędów przy użyciu wielu nowych quick-fixów.