IntelliJ IDEA 2021.1


Pierwsze wydanie nowej wersji IntelliJ IDEA tego roku.
Ta wersja rozwiązała niektóre kłopotliwe problemy i wprowadziła wiele nowych funkcji. Można teraz pracować z projektami Java w WSL2, korzystać ze zintegrowanej przestrzeni, organizować rozmowy wideo w celu wspólnego programowania za pomocą Code With Me bezpośrednio ze środowiska IDE i uruchamiać kod na hostach SSH oraz w kontenerach Docker.
Dodano również podstawową obsługę języka Java16, kilka przydatnych nowych inspekcji oraz okno podglądu HTML w środowisku IDE. To tylko pobieżnie wymienione nowości, a tego jest znacznie więcej.

W tym artykule możesz szybko przejrzeć istotne nowości wydania 2021.1

Kluczowe aktualizacje

 • Integracja z Space, nową platformą JetBrains do tworzenia oprogramowania i współpracy zespołowej, jest teraz dostępna od ręki. Po zalogowaniu się do swojej organizacji w JetBrains Space możesz przeglądać i klonować repozytoria projektów i przeglądać kod członków zespołu.
 • Obsługiwane jest teraz WSL 2 dla projektów Java
 • Code With Me, usługa umożliwiająca współpracę i programowanie w parach, jest teraz dostępna od ręki i obejmuje rozmowy wideo oraz audio.
 • Nowa funkcja Run Targets umożliwia uruchamianie, testowanie, profilowanie i debugowanie aplikacji w kontenerach platformy Docker lub na maszynach zdalnych.

Doświadczenie użytkowania

 • IDE ma wbudowany podgląd przeglądarki plików HTML. Podgląd aktualizuje się na bieżąco, gdy zmieniasz kod HTML lub połączone pliki CSS i JavaScript.
 • W zakresie wyszukiwania można uwzględnić lub wykluczyć zależności wewnętrzne.
 • Oznaczyliśmy kilka elementów interfejsu użytkownika aby były poprawnie odczytywane za pomocą włączonego screen readera.
 • Jeśli używasz trybu wysokiego kontrastu w systemie Windows, IDE automatycznie zastosuje motyw o wysokim kontraście przy pierwszym uruchomieniu.
 • Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Windows, możesz otworzyć swoje ostatnie projekty klikając prawym przyciskiem myszy ikonkę IntelliJ IDEA na pasku zadań lub menu Start.

Kontrola Wersji

 • W tej wersji wprowadzono kilka aktualizacji dla Pull Requests, w tym szybsze tworzenie, możliwość szybkiego otwierania różnic w edytorze oraz obsługę szablonów pull requestów
 • Dodano obsługę szablonów dla commitów Git, w których można nakreślić niestandardowa informacje potrzebne w wiadomościach commita.
 • Można teraz łatwo wybrać profil inspekcji kodu przed zatwierdzeniem zmian w VCS
 • Nowa ikonka strząłki w dół obok opcji „Show diff” w oknie dialogowym „Compare with branch” umożliwia pobranie pliku z innej gałęzi.
 • Możliwe jest skopiowanie zmian na „półkę” zachowując je w zmianach lokalnych dzięki nowej akcji „Save to Shelf action”.
 • Wtyczka Perforce jest teraz w pełni kompatybilna z IntelliJ IDEA Community Edition i jest dostarczana w pakiecie z IDE.

Edytor

 • Nowe ustawienia typografii w Preferences/Settings|Editor|Fonts pozwalają dostosować grubość głównych i pogrubionych stylów czcionek.
 • Zawsze, gdy otwartych jest kilka kart, które dzielą edytor w pionie, można kliknąć dwukrotnie jedną z nich, aby zmaksymalizować okno edytora dla tej konkretnej karty.
 • IDE obsługuje wyrażenia JSONPatch ze składniąGoessner lub Jayway. Nowa akcja Evaluate JSONPath Expression do pisania zapytań w JSONPath i testowania ich jest dostępna przez Edit|Find.
 • IntelliJ IDEA obsługuje format JSON Lines rozpoznając typy plików .jsonl, .jslines, .ldjson i .ndjson.

Całkiem imponująca lista, choć i tak przedstawia tylko wybrane nowości, a tych jest znacznie więcej.