TeamCity 2021.1.2 już dostępne


TeamCity w wersji 2021.1.2 jest już dostępne do pobrania. Są to między innymi poprawki UI, wydajności czy bezpieczeństwa, przez co jest ona zalecana do pobrania.

Dodatkowo teraz kiedy uruchamiamy personalną wersję, jako część łańcucha, będzie ona uruchamiana jako wersja personalna.

I tak samo jak poprzednie wersje, ta również może zostać bez problemów cofnięta do wersji poprzednich, dzięki zastosowaniu takiego samemu formatu zapisu danych.